Chủ nhật, 16/06/2024, 07:45[GMT+7]

Hà Nội: Huyện Thường Tín nâng cao chất lượng các xã nông thôn mới

Thứ 4, 09/12/2020 | 21:00:57
543 lượt xem
Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền huyện Thường Tín tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Người dân xã Hà Hồi, huyện Thường Tín trồng rau vụ đông.

Với tinh thần chủ động, ngay từ ngày đầu của năm 2020, Ban Chấp hành đảng bộ huyện Thường Tín đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm và triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế.

Huyện Thường Tín đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ, trong đó hỗ trợ 20.685 đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng, đạt 100% so với thực tế chi trả, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định và an toàn phòng, chống dịch.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, ước cả năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng huyện đạt 17.736,4 tỷ đồng, đạt 95,74% kế hoạch và tăng 10% so với năm 2019. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 14.137 tỷ đồng, đạt 93,75% kế hoạch và tăng 8,1% so với năm 2019. Tổng giá trị thương mại - dịch vụ đạt 12.095 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 16,2% so với năm 2019. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.607 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 5% so với năm 2019.

Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, dự kiến hết năm 2020, toàn huyện có 79/88 trường được công nhận chuẩn quốc gia (đạt 89,7%), trong đó, có năm trường đạt chuẩn mức độ 2. Huyện cũng thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay, có 148 làng, tổ dân phố; 23 cơ quan, đơn vị và 01 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Cùng với đó, huyện tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng chuẩn quốc gia về y tế đối với 29/29 xã, thị trấn. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,2% dân số, vượt chỉ tiêu được giao. Giới thiệu, tạo việc làm mới cho 3.500 lao động, đạt 100% kế hoạch, tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm đạt 58%. Đến hết năm 2020, số hộ nghèo giảm 267/852 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 133,5% kế hoạch thành phố giao.

Huyện cũng chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới và một xã nông thôn mới nâng cao. Chủ động tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thành phố công nhận bốn xã Văn Bình, Nhị Khê, Hà Hồi, Vạn Điểm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương và Thành phố thẩm định hồ sơ huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Không bằng lòng với kết quả đạt được, trong thời gian tới huyện Thường Tín tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung thực hiện các dự án xây dựng trường chuẩn quốc gia, các dự án thuộc các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020. Triển khai các giải pháp hiệu quả để huy động tốt các nguồn lực hợp pháp, thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án đầu tư, tập trung phát triển đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn huyện sẽ đạt khoảng 27%.

Theo Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thường Tín rất phấn khởi sau thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung thi đua sản xuất kinh doanh, lao động, làm việc và học tập chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đến thời điểm này, Đảng bộ huyện đã triển khai quán triệt Nghị quyết Đảng bộ huyện khóa XXIV tới toàn thể các đảng viên và đang triển khai quán triệt Nghị quyết Đảng bộ thành phố tới các chi bộ. Đối với 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, phân công cụ thể và thành lập được tám Ban Chỉ đạo triển khai các chương trình công tác này, còn lại sẽ hoàn thành vào quý I-2021.

Theo nhandan.com.vn