Thứ 5, 05/10/2023, 06:42[GMT+7]

Bình Dương: Chương trình nông thôn mới đi đúng hướng, vững chắc

Thứ 7, 06/03/2021 | 13:33:29
226 lượt xem
Bình Dương đặt ra mục tiêu đến năm 2025 được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM); các công trình hạ tầng thiết yếu bảo đảm tính kết nối, liên thông; chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020...

Mô hình ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao vào trong sản xuất nông nghiệp được nhân rộng ở các địa phương. (Ảnh: Thoại Phương)

Không chạy theo hình thức

Chương trình xây dựng NTM của Bình Dương có những bước đi rất sáng tạo. Từ chủ trương ban đầu là không chạy theo hình thức, chú trọng đến chất lượng, chương trình NTM của tỉnh đi đúng hướng, vững chắc. Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của người dân, chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã mang lại những kết quả khả quan, có sức lan tỏa, ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của khu vực nông thôn. Đồng thời khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng bộ tỉnh trong việc tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn bên cạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ để tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, điểm nổi bật trong thực hiện xây dựng NTM của Bình Dương là không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Kết quả từ chương trình xây dựng NTM là đến nay đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người ở các xã NTM năm 2020 đạt 60 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, lĩnh vực công nghiệp trong nông thôn phát triển mạnh, đã hình thành các khu, cụm công nghiệp, Khu đô thị như VSIP 2, Bàu Bàng, Nam Tân Uyên... thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Ông Phạm Văn Bông, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đồng thời, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn phù hợp với định hướng, lộ trình phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, ưu tiên đầu tư cho những công trình cấp bách như: Nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường, cơ sở vật chất y tế, văn hóa, trường học.... Song song với việc xây dựng mới, tiếp tục thực hiện cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường giao thông, cây xanh, cảnh quan môi trường trong các khu dân cư nông thôn để xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch, đẹp, hướng đến NTM văn minh, hiện đại và giàu có.

Chú trọng thực chất

Trong giai đoạn 2021-2025, Bình Dương đặt ra mục tiêu duy trì, giữ vững kết quả của các xã đạt chuẩn NTM trong giai đoạn trước; đẩy mạnh phát triển NTM nâng cao, kiểu mẫu. Ở giai đoạn hậu NTM, định hướng sẽ là phát triển ổn định, bền vững, dần hướng tới NTM giàu có, văn minh và hiện đại. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của cư dân; nâng cao vị thế của người dân nông thôn, giúp nông dân vươn lên làm giàu.

Trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, bên cạnh có những địa phương vượt trội vẫn tồn tại một số địa phương sau khi kiểm tra, đánh giá lại một số tiêu chí không giữ vững. Trong đó, xuất hiện một số hạn chế như nhà văn hóa được đầu tư đẹp, lớn nhưng khai thác chưa hiệu quả, một số tiêu chí bất cập cần bổ sung, điều chỉnh… Tuy đối mặt nhiều khó khăn, thách thức trong việc thực hiện mục tiêu mới nhưng các địa phương vẫn thể hiện tuyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tinh thần xem trọng chất lượng hơn chỉ tiêu về số lượng.

Ông Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng cho biết điểm nhấn trong xây dựng NTM ở huyện là tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều ở các xã. Trọng tâm phải triển khai tốt hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trịvà phát triển bền vững. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thịtrường và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, tăng diện tích cây màu, cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao. Mặt khác, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trịtrên một đơn vịdiện tích canh tác.

Ông Trần Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên chia sẻ, bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện luôn xác định ưu tiên đầu tư phát triển các mô hình sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, làm điểm tựa để thực hiện các tiêu chí khác. Trên cơ sở đó, thời gian qua huyện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại, phát triển vườn cây ăn trái có múi, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... giúp người dân ổn định cuộc sống. Huyện tiếp tục triển khai quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, ứng dụng các quy trình công nghệ vào các mô hình sản xuất, đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng nâng cao tỷ trọng giá trị sản phẩm ngành chăn nuôi, tăng các loại nông sản hàng hóa thuộc về lợi thế của huyện.

"Tập trung huy động mọi nguồn lực trong các thành phần kinh tế cùng với Nhà nước để đầu tư phát triển các lĩnh vực kinh tế ở khu vực nông thôn. Cùng với đó, tăng cường đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ, nhất là công nghệ tưới tiết kiệm nước, công nghệ sinh học trong chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, bảo vệ môi trường; kêu gọi đầu tư phát triển công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến nông sản thực phẩm; chú trọng việc đưa giống mới, cây trồng, vật nuôi thay giống cũ để tăng năng suất, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn"- ông Trần Văn Phương nhấn mạnh./.

Theo dangcongsan.vn