Thứ 5, 05/10/2023, 06:56[GMT+7]

Hòa Bình: Xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chất lượng giáo dục

Thứ 4, 26/05/2021 | 17:27:46
347 lượt xem
Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 – 2025.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, đến năm 2025, Hòa Bình phấn đấu có trên 70% số xã đạt tiêu chí 5 về Trường học và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 99.3% số xã đạt tiêu chí 14 về Giáo dục, 50% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu về Giáo dục và được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Về nhiệm vụ và giải pháp, Sở yêu cầu đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong các đơn vị, trường học nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người dân về công tác xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí thuộc ngành giáo dục và đào tạo phụ trách.

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 và tham gia hiệu quả các phong trào, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”; xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở tại địa phương.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, trường học, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị, trường học đưa vào chương trình công tác hàng năm các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới lĩnh vực được giao phụ trách. Nội dung xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, trường học.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; phát triển giáo dục gắn liền với phát triển khoa học - công nghệ. Đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Xây dựng, quy hoạch phát triển trường học có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia từng năm học và giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Theo giaoducthoidai.vn