Thứ 4, 04/10/2023, 03:41[GMT+7]

Liên đoàn Lao động tỉnh: Quán triệt một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công nhân, công đoàn

Thứ 2, 26/07/2021 | 16:11:21
1,960 lượt xem
Sáng ngày 26/7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công nhân, công đoàn cho toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công nhân, công đoàn tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XII).

Các đại biểu dự hội nghị.

Thông qua việc học tập, quán triệt, các đại biểu nắm bắt được các vấn đề liên quan đến hoạt động công đoàn; điều kiện, việc làm và đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp, từ đó tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả tại mỗi đơn vị, doanh nghiệp.

Nguyễn Cường