Thứ 2, 27/05/2024, 06:53[GMT+7]

Đảng ủy Quân khu 3 triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ 4, 03/01/2024 | 18:00:52
6,407 lượt xem
Sáng ngày 3/1, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2024.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình cùng các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ, LLVT Quân khu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, hội thi, hội thao có nhiều tiến bộ, sát thực tế, giành nhiều thành tích cao. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất...

Năm 2024, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những thành tích LLVT Quân khu đạt được trong năm 2023. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nắm chắc địa bàn, dự báo tình hình, xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là ở các địa bàn biên giới, hải đảo; lãnh đạo LLVT Quân khu duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; phát huy vai trò của các lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Mai Lan - Việt Cường