Thứ 4, 07/06/2023, 06:10[GMT+7]

Tạo hệ sinh thái nông thôn mới Hà Nội

Thứ 2, 19/09/2022 | 17:19:45
308 lượt xem
Nông thôn mới Hà Nội mang những đặc trưng riêng của đất văn hiến nghìn đời và sẽ là vùng ngoại ô của những miền quê đáng sống, gắn với phát huy thế mạnh của đất 'trăm nghề', phát triển nông nghiệp sạch, du lịch sinh thái, bảo tồn, gìn giữ những không gian, giá trị văn hóa truyền thống… Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí đã nói như vậy.

Những bức tranh tường tạo điểm nhấn cho làng quê xã Duyên Thái (huyện Thường Tín).

Điều đó có nghĩa, nông thôn mới Hà Nội không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tại bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới mà còn mang hình thái phát triển riêng có của một Thủ đô văn hiến. Nói cách khác, nông thôn mới Hà Nội phát triển trên nhiều chiều, gắn với một đô thị hiện đại mang tầm khu vực và thế giới nhưng vẫn phải giữ được chiều sâu văn hóa làm nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều nhà nghiên cứu cùng chung nhận định: Khu vực ven đô có mật độ dân số cao, hoạt động dân sinh đan xen sản xuất nông nghiệp, làng nghề… nên thành phố sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề. Việc thúc đẩy hạ tầng giao thông, phát triển các dự án đô thị… sẽ tác động mạnh mẽ đến môi trường sinh thái, không gian kiến trúc, hoạt động kinh tế, tập quán dân cư… Do vậy, để xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị, Hà Nội cần chủ động giải quyết các vấn đề này. Cũng cần khẳng định, đây không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai có thể làm được.

Thực tế cho thấy, thành phố đã tạo ra hướng đi riêng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nỗ lực, bền bỉ dồn điền đổi thửa, Hà Nội đã có được nền tảng bước đầu để thúc đẩy một nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, công nghệ cao. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, diện mạo nông thôn Thủ đô từ làng ra ruộng đã có những thay đổi rõ nét… Thế nhưng, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh mang đặc trưng riêng của Thủ đô văn hiến ngàn đời trong thời đại công nghệ 4.0 là cả câu chuyện dài.

Thành phố đã có định hướng, đã triển khai nhiều giải pháp mang tính nền tảng và 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới đã tạo động lực mới cho nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Vấn đề lúc này với các địa phương là làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Trong đó chú trọng dự trữ đất đai cho việc phát triển hệ thống hạ tầng dịch vụ, hình thành không gian mở cho hoạt động cộng đồng; đồng thời kết nối hài hòa giữa làng xóm hiện hữu với khu vực phát triển mới theo hướng đô thị.

Cùng với việc xây dựng một nền nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái; nâng cao giá trị sản phẩm làng nghề gắn với bảo vệ môi trường cũng như gia tăng các loại hình dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở…, các địa phương cần tăng cường giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống (cả vật thể và phi vật thể), không gian kiến trúc làng quê..., qua đó tạo ra những miền quê đáng sống, những cộng đồng văn hóa - chủ thể của nông thôn mới mang đặc trưng Hà Nội.

Đặc biệt quan trọng là xây dựng một hệ sinh thái nông thôn mới Hà Nội trên cơ sở của đổi mới sáng tạo. Trong đó có sự kết nối giữa sản xuất sạch, sản xuất hữu cơ với hệ thống tiêu thụ của thời đại công nghệ 4.0; giữa công nghiệp văn hóa với phát triển làng nghề, nghề truyền thống; giữa phát triển du lịch với việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản…; kết nối liên ngành và liên vùng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn…

Theo hanoimoi.com.vn