Thứ 6, 14/06/2024, 08:56[GMT+7]

Hải Hậu (Nam Định): Phát huy nguồn lực xây dựng NTM “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển kiểu mẫu”

Thứ 5, 29/09/2022 | 17:48:52
1,056 lượt xem
Nằm ở phía Đông Bắc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Hải Hưng là xã nằm sâu trong nội địa, địa hình tương đối bằng phẳng. Trong năm 2021, cán bộ và nhân dân trong xã đã nỗ lực phấn đấu giành được những kết quả đáng kể trên các lĩnh vực, hoàn thành các chỉ tiêu trên giao, duy trì nâng cao các tiêu chí nông thôn mới (NTM), đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tình hình trật tự, an ninh nông thôn được giữ vững.

Xã Hải Hưng (Hải Hậu) sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư từ nhân dân trong cải tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp (ảnh Báo Nam Định).

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lương Văn Hiền - Chủ tịch UBND xã Hải Hưng cho biết: Bài học kinh nghiệm của Hải Hưng là phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân, để người dân nông thôn nhận thức rõ: Làm NTM là làm cho chính người dân nông thôn hưởng thụ, người dân nông thôn phải là chủ thể chính trong xây dựng NTM. Song song với đó là phải chủ động, sáng tạo lựa chọn bước đi, cách làm phù hợp, đảm bảo tính khả thi, lấy sản xuất làm tiền đề; Lựa chọn các nội dung, tiêu chí thuận lợi, cần ít vốn đầu tư triển khai trước; chọn dồn điền đổi thửa là khâu đột phá trong xây dựng NTM...

Cũng theo ông Lương Văn Hiền, để xây dựng NTM kiểu mẫu về “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững”, Hải Hưng cần phát huy nguồn lực cộng đồng dân cư, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ ngân sách Nhà nước từ cấp trên, khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia đảm bảo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”.

Với đặc điểm là xã thuần nông, sản xuất lúa được xác định là cây trồng chủ lực nên việc quy hoạch các vùng trồng lúa chất lượng cao gắn với an toàn thực phẩm được Hải Hưng luôn luôn chú trọng. Để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, Hải Hưng đã xây dựng kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021- 2025, trong đó vẫn xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực là lúa chất lượng cao. Do đó, đã đưa vào quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao tại xứ đồng, gồm: xứ đồng Thất Đoạn với diện tích 52ha.

Các mô hình liên kết sản xuất, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định. Toàn xã có 01 doanh nghiệp, 02 HTX, 02 làng nghề mộc và trồng hoa cây cảnh Bắc Hưng, 05 xưởng may quy mô 30 máy/xưởng, 94 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và các dịch vụ thương mại hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Kinh tế phát triển tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, thu nhập bình quân trong năm 2021 đạt 66,2 triệu đồng/người/năm.

Hệ thống thủy lợi và các công trình phòng chống thiên tai được đầu tư nâng cấp khá đồng bộ, đảm bảo yêu cầu sản xuất và phòng chống thiên tai. Hệ thống điện hiện nay trên địa bàn xã đồng bộ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh việc thành lập tổ dịch vụ thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã hoạt động ngày càng hiệu quả, Hải Hưng khuyến khích hình thành các tổ tự quản về môi trường ở các xóm.

Đến hết năm 2021, Hải Hưng đã xây dựng được tổng số 316 mô hình về “Sáng, xanh, sạch, đẹp” với 13 mô hình phân loại rác sinh hoạt tại nguồn tại 13 xóm, 20 mô hình xử lý nước thải sinh hoạt tại khu dân cư tập trung, 265 mô hình vườn kiểu mẫu, 13 mô hình nhà văn hóa kiểu mẫu, 5 mô hình tuyến đường kiểu mẫu.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở Hải Hưng được chú trọng, chất lượng giáo dục toàn diện của các cấp học tiếp tục được giữ vững cả về chất lượng phổ cập và văn hóa, đạo đức; xếp tốp đầu trong toàn huyện.

Cùng với việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, trạm y tế đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân, chủ động phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm; đồng thời thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, chương trình tiêm chủng mở rộng, Chương trình phòng chống HIV/AIDS... Thống kê đến năm 2021, người dân trong xã được quản lý theo dõi sức khỏe là 9.294/9.522 người đạt 97,61%.

Hệ thống chính trị được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia.

Thời gian tới, xã Hải Hưng tập trung nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí NTM cấp xã, cấp xóm để duy trì xã NTM nâng cao và sớm đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu vào năm 2021-2022. Xây dựng các mô hình điểm NTM kiểu mẫu (cấp xã, cấp xóm với 03 nhóm tiêu chí kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan - môi trường và văn hóa, xây dựng các tuyến đường NTM kiểu mẫu. Với những bước đi vững chắc và bằng cách làm phù hợp trong xây dựng NTM, những kết quả đã đạt được là tiền đề quan trọng để xã Hải Hưng tiếp tục đạt chuẩn NTM kiểu mẫu của huyện Hải Hậu.

Theo baoxaydung.com.vn