Thứ 4, 24/07/2024, 10:08[GMT+7]

Quảng Bình: Đẩy nhanh tiến độ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ nhật, 20/11/2022 | 21:46:12
1,381 lượt xem
Trong năm 2022, tỉnh Quảng Bình dự kiến có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 35 khu dân cư kiểu mẫu và 137 vườn mẫu. Hiện nay, các địa phương đang tập trung chỉ đạo hoàn thành những tiêu chí chưa đạt để sớm được công nhận theo kế hoạch.

Các địa phương từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện lưới, cấp nước đáp ứng tiêu chí xã nông thôn mới.

Theo thống kê, đến cuối năm 2021, toàn tỉnh Quảng Bình có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 34 vườn mẫu và 26 khu dân cư kiểu mẫu và 2 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: thôn Long Sơn và thôn Liên Xuân, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Năm 2022, tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch; Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch; Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa; Yên Hóa, Tân Hóa, huyện Minh Hóa. Cùng đó, sẽ có 35 khu dân cư kiểu mẫu và 137 vườn mẫu.

Xác định mục tiêu đề ra năm 2022, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao, nhất quán trong cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân toàn tỉnh, nông thôn mới phải là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập và giảm nghèo; tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; huy động nguồn lực và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn; triển khai phân bổ vốn và thực hiện những thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và quy định hiện hành; phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân khu vực nông thôn, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đến nay, hầu hết các xã đã rà soát lại theo bộ tiêu chí mới và thực hiện các hạng mục công trình để hoàn thiện 19 tiêu chí. Ngoài xã Cao Quảng chưa rà soát theo Bộ tiêu chí mới thì 4 xã gồm: Mỹ Trạch, Quảng Thạch, Tân Hóa, Yên Hóa đều sụt giảm từ 3-5 tiêu chí/xã.

Qua rà soát, xã còn ít tiêu chí chưa đạt nhất là xã Tân Hóa (còn 4 tiêu chí), xã còn nhiều tiêu chí chưa đạt nhất là xã Mỹ Trạch (còn 8 tiêu chí). Các tiêu chí còn lại đều là tiêu chí khó như: Y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn...

Để hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, trong thời gian tới, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; chủ động, sáng tạo đổi mới phương pháp thực hiện, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy nội lực từ sức dân trong xây dựng nông thôn mới; phối hợp chặt chẽ với Sở, ngành được phân công chỉ đạo hoặc các Sở, ngành được phân công phụ trách tiêu chí để triển khai theo đúng kế hoạch đề ra; báo cáo các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Hơn hết, tập trung đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, sớm hoàn thành trước mùa mưa bão. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện tất cả các tiêu chí, chuẩn bị các hồ sơ thủ tục đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới để trình UBND huyện thẩm tra ngay khi đủ điều kiện.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua rà soát đánh giá theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025 được ban hành, nhìn chung các xã bị sụt giảm từ 2-3 tiêu chí/xã. Nguyên nhân là do bộ tiêu chí mới có nhiều tiêu chí khó, thời gian rà soát và thực hiện ngắn nên khả năng các xã hoàn thành bộ tiêu chí theo đúng lộ trình, kế hoạch là rất khó khăn.

Ngoài ra, các xã trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đều là những xã có điều kiện khó khăn, khó thu hút đầu tư phát triển và huy động nguồn lực xã hội hóa hạn chế.

Để đạt mục tiêu đề ra, các địa phương chủ động ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, góp phần thúc đẩy nông thôn mới đi vào thực chất, nâng cao chất lượng và khẳng định vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng.

Theo baoxaydung.com.vn