Thứ 7, 20/04/2024, 23:24[GMT+7]

Lạng Sơn: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Nâng cao chất lượng toàn diện, hiệu quả

Thứ 4, 14/12/2022 | 10:35:47
689 lượt xem
Sau khi 100% các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, từ năm 2018 đến nay, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo các xã củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, trong đó tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư xã nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục đề ra những mục tiêu cho chặng đường 5 năm tới trên tinh thần "xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc".

Tỉnh Lạng Sơn tích cực xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gồm: chỉnh trang cảnh quan đường làng, ngõ xóm sáng – xanh – sạch – đẹp, văn hóa – xã hội và an ninh trật tự.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển khá toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

Tuy nhiên, một số tiêu chí nông thôn mới chưa thực sự bền vững; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư, nâng cấp, song chưa đáp ứng được yêu cầu, các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa thực sự phát huy hiệu quả; vai trò kinh tế tập thể còn mờ nhạt.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, từng bước đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững. Để triển khai thực hiện, hằng năm, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới, chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên; cân đối, bố trí nguồn lực để thực hiện các nội dung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã chủ động ban hành kế hoạch triển khai các tiêu chí thuộc trách nhiệm của từng đơn vị.

Trong bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, bên cạnh các tiêu chí cần nguồn lực đầu tư của Nhà nước thì có nhiều tiêu chí cần sự chung tay, góp sức của người dân. Chính vì vậy, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, các cấp, ngành liên quan trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động, huy động sự chung tay, góp sức của người dân cũng như các nguồn lực khác để thực hiện các tiêu chí.

Cụ thể, bình quân mỗi năm, các cấp, ngành, hội đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tuyên truyền lồng ghép về xây dựng nông thôn mới trên 100 cuộc với hơn 10.000 lượt người tham dự; phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng một số cơ quan liên quan tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu…

Cùng với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, từ sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước và sự chung sức của nhân dân, việc triển khai xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố cũng đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, các nội dung xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gồm: chỉnh trang cảnh quan đường làng, ngõ xóm sáng – xanh – sạch – đẹp, văn hóa – xã hội và an ninh trật tự. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, UBND xã phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các tiêu chí.

Để chung tay, góp sức xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu sáng – xanh – sạch – đẹp, mỗi hộ dân trong cụm đóng góp 2,5 triệu đồng để thực hiện. Hiện nay, hệ thống thoát nước đang được triển khai xây dựng với tiến độ đạt 50%. Từ đó, không chỉ giúp đường đi được mở rộng, sạch sẽ mà còn góp phần trực tiếp vào việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Từ năm 2018 đến nay, từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước (trên 195 tỷ đồng) và nguồn lực của người dân, doanh nghiệp, tín dụng (140,5 tỷ đồng), việc triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã đạt được những kết quả tích cực.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, toàn tỉnh có 115/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 63,5%, bình quân mỗi năm có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 15 tiêu chí trở lên, không có xã dưới 10 tiêu chí; xây dựng và công nhận 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 12 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 30 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỷ lệ xã có đường ôtô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 100%; tỷ lệ thôn có đường ôtô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 80%; có 220 trường học các cấp học ở các xã đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới đạt 60%, xã có nhà văn hóa và sân tập thể thao đạt chuẩn từ 63,5% trở lên còn tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã là 100%.

Sông Kỳ Cùng và tuyến phố nằm bên sông.

Ngoài ra, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên từ các nguồn đạt 99,6%; 97% số xã đạt tiêu chí về hạ tầng cơ sở thương mại nông thôn. 100% số xã đạt tiêu chí thủy lợi với tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%, trong đó có 70% được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn.

Bên cạnh đó cũng cần bảo đảm 100% số xã trên địa bàn tỉnh có điểm phục vụ bưu chính và viễn thông; 100% số xã được phủ sóng thông tin di động 4G; 100% xã được lắp đặt hệ thống đài truyền thanh.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,3 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm trở lên (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025); nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%.

Thành lập mới được 60 hợp tác xã, 40 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) có thêm ít nhất 50 sản phẩm đạt từ 03 sao trở lên, 01 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia; xây dựng 03 làng văn hóa du lịch cộng đồng.

Theo baoxaydung.com.vn