Thứ 5, 20/06/2024, 12:41[GMT+7]

Thanh niên bắt nhịp chuyển đổi số

Thứ 6, 27/05/2022 | 18:54:31
3,442 lượt xem
Ứng dụng công nghệ trong quản lý đoàn viên, số hóa tài liệu của đoàn, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh… là những cách làm mà thanh niên Thái Bình đang bắt nhịp với chuyển đổi số.

Video: 27522-THANH_NIEN_CHUYEN_DOI_SO.mp4?_t=1653652396

Xuân Phương – Anh Dân