Chủ nhật, 04/12/2022, 03:03[GMT+7]

Đà Nẵng hoàn thiện nền tảng công dân số

Thứ 7, 05/11/2022 | 09:54:23
3,344 lượt xem
Trong thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã có những cách làm phù hợp để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân. Thành phố Đà Nẵng sau một thời gian triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến đã chính thức đưa vào sử dụng nền tảng công dân số (My Portal), từ đó, thiết lập các kho dữ liệu riêng cho từng người dân.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thành phố Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, đến nay đã có khoảng 97,3% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4; khoảng 40% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến (tăng 10% so với cuối năm 2021); 18 tỉnh đã ban hành văn bản bàn giao chỉ tiêu cho từng cơ quan trong khu vực công trên địa bàn về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ được xử lý bằng dịch vụ trực tuyến; 5 tỉnh đã ban hành chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến... Điều đó cho thấy, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua đã được thúc đẩy.

Thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên đưa vào sử dụng nền tảng công dân số, với phiên bản web được tích hợp trên ứng dụng dùng chung mang tên “DaNang Smart City”.

Nền tảng công dân số là nơi thu nhận, lưu trữ, cung cấp hồ sơ công dân số, như: văn bản, giấy tờ, dữ liệu số, thông tin dịch vụ hành chính… gắn với mã số định danh duy nhất của người sử dụng, đồng thời tích hợp các dịch vụ số của chính quyền và doanh nghiệp để người dân sử dụng dịch vụ công thuận lợi hơn, thông qua việc kế thừa thông tin, dữ liệu được lưu trước, sử dụng dịch vụ qua mạng theo hướng cá nhân hóa. Đặc biệt, người dân được tự quản lý các thông tin, dữ liệu số của chính mình.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, nền tảng công dân số của Đà Nẵng cung cấp một số tính năng cho người dân, như: Đăng ký tài khoản công dân số; dịch vụ, tiện ích của các cơ quan chính quyền để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân và người sử dụng góp ý, phản ánh, đăng ký lịch, hẹn giờ khám, chữa bệnh, giao dịch hồ sơ hành chính; dịch vụ, tiện ích từ doanh nghiệp như: Tra cứu thông tin điện, nước, tra cứu thông tin sức khỏe, giáo dục, thuế, bảo hiểm xã hội; quản lý hồ sơ công dân số như: Kho dữ liệu số, lịch sử giao dịch hồ sơ.

Để sử dụng, người dân chỉ cần cài đặt ứng dụng DaNang Smart City hoặc truy cập địa chỉ web trên thiết bị di động, sau đó đăng ký tài khoản công dân số. Sau khi tạo tài khoản, mỗi người dân có 1 mã QR duy nhất theo chuẩn quốc gia, đại diện cho các thông tin được mã hóa để sử dụng trong các giao dịch dịch vụ công trực tuyến.

Thông tin của người sử dụng được bảo mật theo mô hình bốn lớp do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, xác thực đăng nhập sử dụng qua giải pháp bảo mật OTP, giúp người dân yên tâm hơn về dữ liệu điện tử của mình.

Để thúc đẩy quá trình hình thành công dân số nhằm phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, thành phố Đà Nẵng đã áp dụng triển khai theo hai nhóm. Với cơ quan, tổ chức, UBND thành phố đã yêu cầu các cán bộ, nhân viên của mình sử dụng nền tảng công dân số để đăng ký mới hoặc cập nhật thông tin, dữ liệu hồ sơ công dân số cho bản thân và các thành viên gia đình.

Đối với người dân, doanh nghiệp, thành phố đề nghị UBND quận, huyện, phường, xã tập trung triển khai thông qua tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký mới hoặc cập nhật thông tin, dữ liệu hồ sơ công dân số và sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Hằng tháng, các cơ quan thống kê kết quả để cung cấp, báo cáo ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố. Tính đến ngày 27/9/2022, nền tảng công dân số My Portal đã có hơn 242.732 tài khoản công dân số, 4.886 tài khoản sử dụng dịch vụ, tiện ích và cung cấp 1.837 dịch vụ công trực tuyến, 25 tiện ích, 321 thông báo cho người dân sử dụng.

Về triển khai dịch vụ công trực tuyến, thành phố Đà Nẵng hiện đang cung cấp 1.745 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 82%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 62%.

Như vậy, với việc triển khai chính thức nền tảng công dân số My Portal, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên thiết lập các kho dữ liệu riêng cho từng người dân. Các loại dữ liệu số được người dân cập nhật và lưu trữ trên hệ thống gồm giấy tờ cá nhân, như: căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, giấy khai sinh…; và các giấy tờ, hồ sơ khi người dân nộp thủ tục dịch vụ công và lấy kết quả giải quyết dịch vụ công.

Tiện ích cho thấy, khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, người dân không phải khai báo lại, hoặc không nộp thêm hồ sơ đã có trong kho dữ liệu. Đây là giải pháp thể hiện sự nhất quán để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân hướng đến hình thành công dân số, phát triển xã hội số tại thành phố Đà Nẵng.

Các kết quả đạt được về dịch vụ công trực tuyến ở các địa phương theo thống kê của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số là đáng mừng. Mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số là 80% dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ, 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến, các địa phương trên cả nước cần từng bước hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, dần được yêu cầu cung cấp dịch vụ ở mức độ cao hơn, hướng tới dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Theo các chuyên gia về công nghệ thông tin, để tiếp tục nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong thời gian tới, cơ quan nhà nước cần thực hiện triệt để các nội dung về rà soát các thủ tục hành chính và điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến toàn trình; giao rõ trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, như: tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến, giám sát chặt chẽ kết quả triển khai...; kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước để giảm giấy tờ cho người dân khi sử dụng dịch vụ; nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho người dân, để người dân chủ động, tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo nhandan.vn