Thứ 2, 02/10/2023, 01:14[GMT+7]

Đẩy mạnh chuyển đổi số để thành phố Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững

Thứ 3, 09/08/2022 | 15:31:11
620 lượt xem
“Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là chủ đề Hội thảo khoa học cấp bộ, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy Hải Phòng phối hợp tổ chức sáng 9/8, tại thành phố Hải Phòng.

Quang cảnh Hội thảo.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: “Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng, là xu thế tất yếu, khách quan để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh và thực hiện thành công chiến lược xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội thông minh”...

Đồng chí khẳng định: Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó nêu rõ: Việt Nam cần chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đó là yêu cầu tất yếu, khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chúng ta cần đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá để Việt Nam bứt phá trong phát triển...

Tại Hội thảo, các nhà khoa học ở Trung ương và thành phố Hải Phòng đã có nhiều tham luận làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến chuyển đổi số; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của chuyển đổi số và làm rõ những định hướng chiến lược của Đảng và Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững...

Hội thảo là diễn đàn để các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, người làm công tác thực tiễn trao đổi, làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về chuyển đổi số, phân tích rõ hơn những khó khăn, thuận lợi, những vấn đề đặt ra trong quá trình chuyển đổi số của thành phố Hải Phòng.

Kết quả của Hội thảo là luận cứ khoa học và thực tiễn hữu ích cho việc tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững của thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hội thảo cũng nhằm nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp trong hiện thực hóa chủ trương của Đảng về chuyển đổi số để thành phố Hải Phòng có bước phát triển nhanh, bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đẩy mạnh chuyển đổi số để thành phố Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và thành phố Hải Phòng đã dâng hương tại tượng đài đồng chí Tô Hiệu.

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và thành phố Hải Phòng đã dâng hương tại tượng đài đồng chí Tô Hiệu - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong khuôn viên Trường chính trị Tô Hiệu Hải Phòng.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày