Thứ 5, 25/02/2021, 06:46[GMT+7]

Dấu ấn bước đầu xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ 6, 01/01/2021 | 14:04:40
12,595 lượt xem
Hành trình 10 năm (2010 - 2019) xây dựng nông thôn mới (NTM) của Thái Bình đã gặt hái những thành quả to lớn khi 100% số xã đạt chuẩn NTM; 7/7 huyện đạt chuẩn NTM, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận. Kết quả trên đã tạo đà cho tỉnh vững bước trên chặng đường xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu những năm tiếp theo.

Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Tây Giang (Tiền Hải).

Là huyện đầu tiên của tỉnh về đích NTM cuối năm 2015, những năm qua, huyện Hưng Hà tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm giữ gìn, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Một trong những giải pháp được huyện chú trọng thực hiện đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Hàng năm, cùng với duy trì ổn định diện tích cấy lúa, huyện còn tập trung sản xuất cây màu vụ xuân với diện tích trên 2.000ha; vụ hè xen giữa hai vụ lúa đạt từ 400 - 500ha; vụ đông đạt từ 60 - 65% diện tích đất canh tác; nhiều cánh đồng trồng cây vụ đông cho thu nhập cao hơn 150 triệu đồng/ha/vụ. Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề và làng nghề nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Bên cạnh đó, huyện cũng thường xuyên quan tâm duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nông thôn; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hết năm 2019, hai xã Hồng Minh, Hồng An được chọn làm điểm xây dựng NTM nâng cao đã cơ bản hoàn thành 11/11 tiêu chí, được đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao của tỉnh tổ chức thẩm định kết quả. Năm 2020, nhiều xã trong huyện cũng đạt kết quả tích cực trong xây dựng NTM nâng cao như Liên Hiệp, Tiến Đức, Hòa Bình... Những kết quả đạt được đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 2,23%.

Từ một xã nghèo của huyện Tiền Hải, đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, nhờ xây dựng NTM, đặc biệt là xây dựng NTM nâng cao mà xã Đông Lâm đã thực sự “thay da đổi thịt”, trở thành một trong những địa phương có kinh tế phát triển. 

Ông Phạm Trọng Ủy, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, tự nguyện đóng góp ngày công, kinh phí, chuyển dịch các công trình để xây dựng vỉa hè và hệ thống thoát nước, tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, cây bóng mát trên các tuyến đường. Cùng với đầu tư xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh, cấp ủy, chính quyền địa phương còn tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân như tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất; khuyến khích du nhập nghề mới… Toàn xã hiện có 26 công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương với thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã còn có khoảng 300 gia đình với trên 600 lao động làm việc trong các nhóm nghề như: mộc, xây dựng, cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng gia công khác. Nhờ vậy, thu nhập bình quân của người dân không ngừng nâng cao, năm 2020 ước đạt 55,3 triệu đồng (tăng gần 2 lần so với năm 2014 - thời điểm xã đạt chuẩn NTM); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%.

Ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nhìn chung các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Mặc dù việc nâng cao chất lượng các tiêu chí còn gặp nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền các xã đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Nhờ vậy mà cơ sở hạ tầng nông thôn được tăng cường; diện mạo của nhiều xã, thôn khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Đến nay, toàn tỉnh có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 4 xã đã được tỉnh thẩm định và đang hoàn thiện thủ tục công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Để xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt hiệu quả trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương thực hiện các giải pháp duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống của cư dân nông thôn; cải thiện chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, bài trừ hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội; bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn; xây dựng NTM nâng cao gắn với đô thị hóa nông thôn, phù hợp với yêu cầu và điều kiện trong giai đoạn mới; xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm để khai thác thế mạnh trong phát triển kinh tế nông thôn.

Minh Quân