Thứ 7, 30/09/2023, 23:22[GMT+7]

Thêm 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Thứ 5, 30/12/2021 | 14:55:17
6,047 lượt xem
Sáng ngày 30/12, Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu (Hội đồng) tổ chức họp, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí thành viên Hội đồng; thành viên Đoàn thẩm định cấp tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu chủ trì cuộc họp.

Năm 2021, Đoàn thẩm định cấp tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao đã thẩm định đánh giá kết quả hoàn thành 11/11 tiêu chí về xã NTM nâng cao cho 7 xã: Thụy Ninh (Thái Thụy); Hòa Bình, Tiến Đức (Hưng Hà); Vũ Hòa, Vũ Ninh, Nam Bình, Bình Thanh (Kiến Xương) tại hồ sơ minh chứng và kiểm tra ngoài thực địa. Kết quả, 7/7 xã đều đạt 11/11 tiêu chí xã NTM nâng cao; tại thời điểm thẩm định không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Các địa phương đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, đạt kết quả cao.

Sau khi phân tích, thảo luận những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế của từng xã, các thành viên trong Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đối với 7 xã được đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Kết quả: 100% thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu thống nhất 7/7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

Đại diện Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao cho 7 xã trên. Các ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, lựa chọn các xã tiêu biểu xây dựng NTM nâng cao năm 2022 và các năm tiếp theo; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao; tạo sự thống nhất và đồng thuận trong nhân dân. Đối với các địa phương đã được công nhận xã NTM nâng cao cần duy trì và phát triển các tiêu chí, trong đó quan tâm phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa để nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sự bền vững trong xây dựng NTM.

Ngân Huyền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày