Thứ 7, 30/09/2023, 23:11[GMT+7]

Nâng “chất” xây dựng nông thôn mới

Thứ 7, 01/01/2022 | 16:34:06
19,806 lượt xem
Xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài trong chiến lược phát triển chung của tỉnh. Không dừng lại ở thành tựu đạt được khi nằm trong tốp đầu về đích NTM sớm nhất cả nước, Thái Bình nhanh chóng bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Với quyết sách đúng đắn, chiến lược bài bản, bước đi thận trọng, bức tranh NTM thực sự bừng sáng với kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, không gian sống sáng, xanh, sạch, đẹp, đời sống người dân được nâng lên cả về vật chất và tinh thần.

17 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được trưng bày, giới thiệu tại trung tâm thương mại và đại siêu thị Go! Thái Bình.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 20 xã hoàn thành 11/11 tiêu chí NTM nâng cao, trong đó 4 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng, thời gian qua Thái Bình đã chuyển trọng tâm sang xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), được các địa phương nỗ lực triển khai với sự tham gia và hưởng ứng tích cực của toàn thể cộng đồng, bước đầu đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Xác định thực hiện chương trình OCOP là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, gia tăng giá trị sản xuất, thời gian qua, huyện Vũ Thư chú trọng các giải pháp phát triển sản phẩm OCOP. Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chương trình, thông qua đó giúp người dân, các chủ thể có nhu cầu tham gia hiểu về chương trình OCOP, lợi ích cũng như điều kiện cần thiết khi tham gia chương trình, đồng thời phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh tổ chức tập huấn cho các chủ thể có tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn. Đầu tháng 12/2021, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức thẩm định, đánh giá 7 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP đợt 1 năm 2021 gồm: Tằm thương phẩm (xã Hồng Phong); gạo nếp bể làng Keo (xã Duy Nhất); trứng gà (HTX Chăn nuôi xanh Thái Bình, xã Vũ Đoài); chả cá (Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Dũng Hạnh, xã Xuân Hòa); xúc xích xông khói (Công ty TNHH Thực phẩm Bảo An T&V, xã Song An); trà ướp sen Vũ Toàn (Công ty TNHH Vườn sen Vũ Toàn, xã Xuân Hòa); sản phẩm thêu tay truyền thống (Công ty TNHH Thêu xuất khẩu Tuấn Dương, xã Minh Lãng). Kết quả, có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Sản phẩm xúc xích xông khói của Công ty TNHH Thực phẩm Bảo An T&V (xã Song An, huyện Vũ Thư).

Phát huy kết quả đạt được của 10 năm xây dựng NTM, tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại…, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, coi trọng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có trên 20% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 10% số xã trở lên đạt NTM kiểu mẫu. Quyết tâm chính trị đặt ra là xây dựng NTM phải gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, gắn kết hài hòa nông thôn với đô thị, phù hợp với đặc điểm, lợi thế của từng địa phương, phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, vai trò làm chủ của người dân theo phương châm “dân cần, dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”.

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thực chất là nâng cao chất lượng các tiêu chí so với mức đạt chuẩn NTM theo hướng phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu và bền vững. Trong đó, cốt lõi là đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn được nâng lên về chất. Năm 2022, Thái Bình phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Để đạt được mục tiêu trên, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vào khu vực nông nghiệp, nông thôn; thực hiện tốt việc công khai, dân chủ, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Đồng thời, khơi dậy, khuyến khích phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để triển khai thực hiện tốt kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình OCOP, phát triển và tiêu chuẩn hóa các sản phẩm theo tiêu chí sản phẩm OCOP để tăng sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường…

Lưu Ngần


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày