Thứ 7, 30/09/2023, 22:28[GMT+7]

Nông thôn Thái Bình đổi mới

Thứ 6, 07/01/2022 | 08:41:29
21,542 lượt xem
Trong giai đoạn I xây dựng nông thôn mới (NTM), Thái Bình tự hào nằm trong tốp đầu cả nước về đích sớm khi 100% số xã đạt chuẩn NTM, 7/7 huyện đạt chuẩn NTM, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đến nay, toàn tỉnh có 20 xã hoàn thành 11/11 tiêu chí NTM nâng cao, trong đó 15 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 4/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, coi trọng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có trên 20% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 10% số xã trở lên đạt NTM kiểu mẫu. Đây là quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh trong giai đoạn mới.

* Một số hình ảnh nông thôn Thái Bình đổi mới:

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày