Thứ 7, 30/09/2023, 23:40[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ 5, 21/04/2022 | 15:46:32
5,117 lượt xem
Sáng ngày 21/4, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai CTMTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM) và CTMTQG về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo các CTMTQG giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo các CTMTQG giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh dự hội nghị.

Giai đoạn 2016 – 2020, công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các CTMTQG từ trung ương đến địa phương đã có những chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Đến năm 2020, CTMTQG về xây dựng NTM đã hoàn thành vượt 12,4% số xã đạt chuẩn NTM so với mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020. Tính đến ngày 15/4/2022, cả nước có 5.706/8.227 xã đạt chuẩn NTM trong đó có 663 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 71 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 225 đơn vị cấp huyện thuộc 55 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. Mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM; 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

CTMTQG về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều duy trì mức giảm 1,0 – 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 – 5%/năm; 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. Chương trình gồm 7 dự án, 11 tiểu dự án với nguồn kinh phí thực hiện dự kiến trên 75.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất các giải pháp triển khai đồng bộ hai CTMTQG giai đoạn 2021 – 2025; đề xuất các giải pháp phân bổ, huy động, lồng ghép nguồn lực thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG nhấn mạnh, trong giai đoạn 2021 – 2025, Quốc hội đã thông qua thực hiện 3 CTMTQG gồm: phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM. Từ những định hướng trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện, đồng chí đề nghị các bộ, ngành liên quan chủ động xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các CTMTQG làm cơ sở để các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn nội dung ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của từng CTMTQG và các chương trình, dự án có liên quan. Các địa phương chủ động nguồn vốn đối ứng; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và đối tượng có liên quan về các CTMTQG nhằm nâng cao nhận thức, sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện. Các bộ, ngành trung ương, các địa phương quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện các CTMTQG.

Ngân Huyền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày