Thứ 6, 09/12/2022, 02:04[GMT+7]

Vũ Thư: Trên 17,57 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

Thứ 3, 15/11/2022 | 19:02:21
3,786 lượt xem
Chiều ngày 15/11, UBND huyện Vũ Thư tổ chức họp triển khai kế hoạch giải ngân nguồn vốn các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đã được phân bổ hỗ trợ năm 2022.

Lãnh đạo UBND huyện quán triệt nhiệm vụ giải ngân nguồn vốn các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đã được phân bổ hỗ trợ năm 2022.

Năm 2022, huyện Vũ Thư được phân bổ hỗ trợ 14 tỷ đồng cho 13 xã để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và trên 3,57 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các đơn vị, địa phương triển khai một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương chưa triển khai, trong khi thời điểm chậm nhất để thực hiện, hoàn thành các thủ tục thanh toán, quyết toán nguồn vốn của các dự án này là ngày 31/12/2022. Huyện Vũ Thư chỉ đạo các đơn vị, địa phương được phân bổ hỗ trợ nguồn vốn khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, bảo đảm sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng hướng dẫn, quy định của các cấp, các ngành, bảo đảm tiến độ hoàn thành giải ngân trong năm 2022.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả việc giải ngân nguồn vốn các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là một trong những nguồn lực quan trọng giúp các địa phương trên địa bàn huyện từng bước đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.  

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày