Thứ 4, 19/06/2024, 16:45[GMT+7]

UBND tỉnh họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một số nội dung

Thứ 5, 17/11/2022 | 18:03:45
18,825 lượt xem
Chiều ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung: kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022; quy định về phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025; quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 với các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, các huyện, thành phố.

Nhằm thực hiện thắng lợi, có hiệu quả các chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Thái Bình, tập trung xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu; giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; đến năm 2025, Thái Bình phấn đấu có 120 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 1 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao; trong đó, hết năm 2022 phấn đấu có 25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 100% số xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, huyện đạt chuẩn NTM (giai đoạn 2020 trở về trước) đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 (sau khi rà soát). Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022 – 2025) giảm từ 1.000 – 1.500 hộ/năm, bảo đảm đến năm 2025 giảm 1/3 quy mô số hộ nghèo so với kết quả tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022 – 2025; 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.

Dự kiến, tổng nguồn vốn thực hiện hai chương trình MTQG về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh là 3.592,449 tỷ đồng; trong đó: nguồn vốn cho chương trình MTQG về xây dựng NTM 3.271,2 tỷ đồng; vốn cho chương trình MTQG giảm nghèo bền vững khoảng 321,249 tỷ đồng. Riêng năm 2022, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh khoảng 1.007,369 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại cuộc họp. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày dự thảo quy định về phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025; quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 với các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu tập trung thảo luận mục tiêu hai chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; quy định phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện hai chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan rà soát lại các quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương trong triển khai thực hiện hai chương trình MTQG, trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện. Thống nhất lồng ghép kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG năm 2022 trong kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành bám sát mục tiêu chung của cả nước và chỉ tiêu của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao để đề xuất mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh, của các huyện bảo đảm phù hợp; phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng nội dung, dự án thành phần. Đối với chương trình MTQG xây dựng NTM, bám sát 11 nội dung thành phần theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025; chương trình MTQG giảm nghèo bền vững bám sát các dự án theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, trong đó Thái Bình triển khai thực hiện 5 dự án. Sau khi kế hoạch được phê duyệt, các sở, ngành khẩn trương xây dựng thiết kế mẫu và hướng dẫn thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ.

Ngân Huyền 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày