Thứ 2, 27/03/2023, 07:19[GMT+7]

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 20/02/2023 | 08:24:10
10,378 lượt xem
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; các tiêu chí, chỉ tiêu huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều chỉ tiêu và yêu cầu đối với các chỉ tiêu cao hơn so với giai đoạn trước đang đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho các địa phương, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và người dân hướng đến đích xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đang đặt ra không ít khó khăn với các địa phương. Trong ảnh: Vùng sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP xã Trung An (Vũ Thư).

Là lá cờ đầu trong xây dựng NTM, năm 2021, xã Bình Định (Kiến Xương) được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Địa phương này cũng “xung phong” và đặt quyết tâm đến năm 2025 trở thành xã NTM kiểu mẫu. 

Đồng chí Trần Tuấn Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Các địa phương bên cạnh việc vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh, huyện đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất thì vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng là rất quan trọng. Đây là kinh nghiệm mà Bình Định đúc kết trong chặng đường “tiên phong” xây dựng NTM. Chính vì vậy, Đảng bộ xã luôn đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là khơi dậy tính tự lực, tự cường, chủ động, tích cực của người dân trong thực hiện chương trình. Đảng ủy xã đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề, UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai các công việc mang tính đột phá như dồn điền đổi thửa, quy hoạch vùng sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa, vùng chăn nuôi tập trung, lắp đặt hệ thống điện đường chiếu sáng... Hiện nay, xã có 6 vùng sản xuất tập trung với diện tích 330ha liên kết cấy lúa giống, lúa hàng hóa với các công ty mang lại giá trị kinh tế cao hơn 1,3 lần so với sản xuất tự do. Địa phương cũng đã quy hoạch vùng 25ha cánh đồng ghềnh cao cấy lúa kém hiệu quả để phát triển mô hình ao bán nổi nuôi cá nước ngọt cho hiệu quả gấp 9 - 10 lần cấy lúa.

Hết năm 2022, toàn tỉnh có 25 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Các địa phương mang trên mình nét hiện đại của những miền quê bình dị. Những miền quê đáng sống của tỉnh đang ngày càng được tăng thêm với nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng, chung sức của người dân trong công cuộc xây dựng NTM. Đây là nền tảng để xây dựng NTM bước vào giai đoạn mới với các tiêu chí cao hơn.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã An Thái (Quỳnh Phụ) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2025. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực, sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, An Thái đang tiệm cận xã NTM nâng cao khi qua rà soát, đánh giá địa phương đạt 17/19 tiêu chí. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, trong đó tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên ban chỉ đạo; ban hành và triển khai các kế hoạch thực hiện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã cùng tham gia thực hiện với phương châm: Đảng lãnh đạo, người dân là chủ thể thực hiện và thụ hưởng. An Thái hiện còn một số tiểu mục của tiêu chí số 13 và tiêu chí số 17. Chúng tôi phấn đấu đến tháng 6 hoàn thiện hồ sơ trình các cấp thẩm định đồng thời đặt quyết tâm cao cuối năm 2023 sẽ đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Qua rà soát ở các địa phương, đối chiếu với bộ tiêu chí mới cho thấy nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 rất nặng nề. Để đạt được mục tiêu Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, coi trọng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo hơn trong chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, xây dựng NTM kiểu mẫu theo lộ trình. Sở đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê”, hỗ trợ máy cấy, thiết bị sấy...

Khối lượng công việc cần thực hiện trong xây dựng NTM còn rất lớn, trong điều kiện nguồn lực đầu tư có xu hướng giảm, các địa phương đã huy động, bố trí và thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác; ưu tiên tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các xã đăng ký đạt chuẩn theo lộ trình. Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ là tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu với mục tiêu cụ thể phấn đấu huyện có 30% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Để “tiếp sức” cho các địa phương “nâng chất” NTM hướng tới NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Huyện ủy đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề, nhiều kết luận, văn bản chỉ đạo; UBND huyện xây dựng 5 đề án, 2 kế hoạch, đồng thời ban hành cơ chế hỗ trợ 50% giá giống lúa mới và hạt giống cây vụ đông, hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng xây dựng hệ thống giao thông tại khu xây dựng cánh đồng mẫu; hỗ trợ 100% tổng số tiền huyện được điều tiết từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất cho xã triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Không chỉ đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, xã Bình Định (Kiến Xương) còn tích cực thực hiện chương trình "Thắp sáng đường quê".

Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, coi trọng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có trên 20% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 10% số xã trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Vì vậy, để bảo đảm về đích đúng hẹn, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, hướng dẫn của các sở, ngành, mỗi địa phương cần thực hiện bài bản, từng bước, có trọng tâm, trọng điểm và đi vào thực chất.

Ngân Huyền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày