Thứ 7, 02/12/2023, 12:31[GMT+7]

Tiền Hải: 3 xã đủ điều kiện xét công nhận nông thôn mới nâng cao

Thứ 6, 22/09/2023 | 16:08:03
11,190 lượt xem
Trong 2 ngày 21-22/9, đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao tỉnh tổ chức thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí NTM nâng cao tại các xã: Tây Lương, Vũ Lăng, Tây Ninh (huyện Tiền Hải).

Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh tổ chức thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí NTM nâng cao tại xã Tây Lương.

 Sau 8 năm triển khai xây dựng NTM nâng cao, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tây Lương đã đạt được những kết quả rất tích cực. Bộ mặt nông thôn khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp; kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Xã đã đầu tư xây dựng 20 công trình, trong đó xây mới là 4 công trình, cải tạo, nâng cấp là 16 công trình, với tổng giá trị đầu tư là 8,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 64 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 0,89%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao trên 36 tỷ đồng.

Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh làm việc tại xã Vũ Lăng.

Đối với xã Vũ Lăng, diện mạo nông thôn đổi mới rõ rệt khi địa phương xây dựng NTM nâng cao. Điểm nổi bật đó là địa phương đã cứng hóa và nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi nội đồng được xây dựng với chiều dài hơn 26 km. Các trường học đều đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; 5/5 thôn có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 0,81%. Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao là 77 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách xã 63 tỷ đồng, nguồn vốn huy động khác gần 14 tỷ đồng.

Nhờ xây dựng xây dựng NTM nâng cao, đời sống nhân dân xã Tây Ninh đã được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 0,95%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97%; 4/4 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa; 5 tuyến đường trục xã, 17 tuyến đường thôn, 10 tuyến đường nội đồng đã được nâng cấp cứng hóa; thu nhập bình quân đạt trên 64 triệu đồng/người/năm. Kinh phí xây dựng NTM nâng cao của xã đạt trên 56 tỷ đồng.

Hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng tại xã Tây Ninh.

Đánh giá và phân tích kết quả thực hiện 19 tiêu chí NTM nâng cao của các địa phương, đoàn thẩm định thống nhất 3 xã: Tây Lương, Vũ Lăng, Tây Ninh cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao, đủ điều kiện trình UBND tỉnh xét, ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Mạnh Thắng