Chủ nhật, 25/02/2024, 05:47[GMT+7]

Xây dựng nông thôn mới ở Quỳnh Phụ

Thứ 4, 17/01/2024 | 08:52:46
16,772 lượt xem
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực để duy trì, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đến tháng 12/2023, huyện Quỳnh Phụ có 18 cơ sở với 22 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

Năm 2023, An Thanh là 1 trong 3 xã của huyện Quỳnh Phụ đạt tiêu chí xã NTM nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với huy động nhân lực, hiến đất và tài sản trị giá hàng tỷ đồng để mở rộng đường, chỉnh trang diện mạo thôn quê, địa phương đã tập trung nguồn lực xây dựng nhiều công trình có quy mô lớn, được xem là điểm nhấn trong việc “nâng chất” tiêu chí ở giai đoạn mới. 

Ông Chu Công Dượng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian qua, An Thanh đã huy động 193,6 tỷ đồng để nâng cấp, hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao; ngoài ra, nhân dân tự nguyện góp quyền sử dụng đất trị giá 8,65 tỷ đồng. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề nâng cao thu nhập cho người dân được chú trọng. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của An Thanh đạt 68,54 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,82%.

Để đạt được mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu bền vững, huyện Quỳnh Phụ nhất quán quan điểm chỉ đạo, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền huyện quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là chương trình xây dựng NTM; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, đồng thời xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; chỉ đạo các địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hóa, quy hoạch vùng bảo đảm thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu bền vững, hiện đại. Cấp ủy, chính quyền thường xuyên giao ban để nắm tình hình, nắm bắt những khó khăn cần tháo gỡ, để chủ trương, đề án, phương án, kế hoạch đi vào thực tiễn. Các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các phong trào thi đua, xác định rõ trách nhiệm và nội dung thực hiện từng tiêu chí. Lấy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” làm mục tiêu định hướng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Từ đó đã tạo sự đồng tình ủng hộ, thu hút cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân chung sức tham gia.

Quỳnh Phụ cũng sớm ban hành cơ chế khen thưởng cho các địa phương khi được tỉnh công nhận đạt chuẩn với mức: 500 triệu đồng/xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 tỷ đồng/xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nhân dân toàn huyện sôi nổi thi đua hưởng ứng phong trào góp quyền sử dụng đất cho nhà nước không đòi lại để làm đường giao thông theo Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy, khơi dậy vai trò, ý thức trách nhiệm của người dân trong xây dựng NTM, đặc biệt là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Ở Quỳnh Phụ hiện tại, cứ làm đường giao thông là nhân dân hiến đất, dù là đường tỉnh, đường huyện, đường xã hay đường thôn. Hết năm 2023, toàn huyện có 4.117 gia đình tự nguyện hiến gần 350.000m2 đất trị giá hơn 462 tỷ đồng để làm đường giao thông. Qua đó, công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án dân cư được thực hiện rất nhanh, tạo nguồn lực quan trọng cho các địa phương xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Tại Quỳnh Phụ, nhiều mô hình mới về sản xuất nông nghiệp hiện đại, liên kết chuỗi được hình thành mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê”, cùng với cơ chế hỗ trợ của tỉnh, Quỳnh Phụ đã ban hành cơ chế hỗ trợ các xã 10 triệu đồng/km, 150km đường giao thông được lắp đặt đồng bộ hệ thống điện, nâng cao hiệu quả trong xây dựng NTM cũng như bảo đảm an ninh trật tự. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được thực hiện tích cực. Đến tháng 12/2023, toàn huyện có 18 cơ sở với 22 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, giới thiệu trên sàn thương mại điện tử. 6 vùng sản xuất được cấp chứng nhận VietGAP, có mã số vùng trồng và nhiều mô hình mới về sản xuất nông nghiệp hiện đại, liên kết chuỗi được hình thành. Đến nay, toàn huyện có 8 xã đạt tiêu chí xã NTM nâng cao, xã An Thái là địa phương đầu tiên của tỉnh đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; các xã còn lại đang nỗ lực phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Việc hoàn thiện tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại nhiều xã, thôn đã góp phần xây dựng Quỳnh Phụ trở thành miền quê đáng sống. Diện mạo nông thôn đổi thay tích cực theo hướng ngày một văn minh, hiện đại. Đặc biệt, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Cơ sở vật chất văn hóa đã được đầu tư đồng bộ, các nhà văn hóa thôn được xây mới khang trang với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của người dân và đang phát huy tối đa công năng sử dụng... 

Ông Nguyễn Bá Việt, người dân xã An Ấp cho biết: Xây dựng NTM không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống mà tôi thấy tình người cũng khác trước rất nhiều. Giờ đây, khi cuộc sống đủ đầy, mỗi gia đình trong thôn, trong xóm có công việc anh em, xóm làng cùng chung tay giúp đỡ, tình cảm thân thiết, gần gũi hơn.

Năm 2024, Quỳnh Phụ đặt mục tiêu có từ 3 xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành phụ trách các tiêu chí tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian hoàn thành, đồng thời thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn.

 Diện mạo NTM nâng cao xã An Ấp (Quỳnh Phụ).


Ngân Huyền