Thứ 4, 26/06/2024, 05:03[GMT+7]

Đánh giá, xác nhận xã An Hiệp đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024

Thứ 3, 11/06/2024 | 14:32:56
5,942 lượt xem
Sáng ngày 11/6, đoàn đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh tổ chức đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2024 đối với xã An Hiệp (Quỳnh Phụ).

Các đại biểu dự thẩm định nông thôn mới nâng cao tại xã An Hiệp.

Xã An Hiệp được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015. Sau khi về đích NTM, xã đăng ký tiếp tục thực hiện 19 tiêu chí xã NTM nâng cao theo tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Quá trình thực hiện, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo, phân công thành viên tham gia. Để sớm hoàn thành các tiêu chí, cùng với nguồn kinh phí của cấp trên và của xã, địa phương tích cực huy động nguồn xã hội hóa; tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyến hiến 15.100m2 đất ở và đất nông nghiệp để nâng cấp, cải tạo đường giao thông; tập trung phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, tổng kinh phí thực hiện xây dựng NTM nâng cao của xã trên 112,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương 67 tỷ đồng. Ngoài số tiền trên, nhân dân góp quyền sử dụng đất trị giá khoảng 4,2 tỷ đồng. Hiện tại, 100% đường giao thông trục xã, trục chính các thôn và đường giao thông nội đồng đều được cứng hóa. Xã cũng quy hoạch vùng sản xuất để thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 68,51 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,93%.

Đoàn thẩm định kiểm tra hồ sơ nội dung một số tiêu chí.

Sau khi đánh giá kết quả và kiểm tra thực tế, đoàn thẩm định thống nhất xã An Hiệp đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các sở, ngành hoàn thiện báo cáo để Sở tổng hợp trình UBND tỉnh xét, ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đồng thời yêu cầu xã An Hiệp tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư nâng cao các tiêu chí hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

Đường giao thông xã An Hiệp được đầu tư đồng bộ.

Nguyễn Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày