Thứ 2, 15/07/2024, 12:49[GMT+7]

Người dân là chủ thể trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thứ 5, 20/06/2024 | 15:09:07
16,467 lượt xem
Sáng ngày 20/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; huy động được sự tham gia mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và đặc biệt là sự hưởng ứng rộng khắp của cộng đồng dân cư nông thôn. Chương trình đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong sản xuất nông nghiệp đã hình thành và phát triển một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung với cùng loại sản phẩm. Cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất được đẩy mạnh. Chương trình nước sạch nông thôn đã hoàn thành phủ kín các địa phương trong tỉnh. Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường, tạo diện mới cho các vùng quê khang trang, xanh, sạch đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh có 100% số xã, số huyện đạt chuẩn NTM, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 32 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những kết quả Thái Bình đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; việc huy động nguồn lực xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ; giải pháp để đạt mục tiêu, kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao theo Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát. 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi giám sát. 

Video: 200624-%C4%91o%C3%A0n_gi%C3%A1m_s%C3%A1t_c%E1%BB%A7a_h%C4%91nd_t%E1%BB%89nh.mp4?_t=1718875357

 

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn thiện báo cáo trên cơ sở đánh giá đúng, thực chất việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh; nhất là đánh giá lại việc thực hiện các cơ chế, chính sách tỉnh đã ban hành trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc; từ đó tham mưu, đề xuất với tỉnh các giải pháp tháo gỡ, triển khai thực hiện thuận lợi, có hiệu quả.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân thấy rõ lợi ích thiết thực của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là vì người dân và nhân dân là chủ thể; từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm trong hành động để đạt được mục tiêu đề ra. Tập trung rà soát, điều chỉnh lại các quy hoạch, kế hoạch theo Quy hoạch tỉnh bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực hiện. Cần phải quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tiến hành rà soát lại các chương trình, kế hoạch đã ban hành nếu cần thì bổ khuyết, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được bảo đảm sự phát triển bền vững; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người dân. Rà soát lại các cơ chế, chính sách đã ban hành, đánh giá lại quá trình thực hiện, nếu bất cập, khó khăn thì chủ chủ động, tích cực tham mưu với tỉnh điều chỉnh, ban hành cơ chế, chính sách mới cho phù hợp và những cơ chế, chính sách này phải thông thoáng, hợp lòng dân, được người dân tiếp thu, thực hiện hiệu quả, thực sự là nền tảng thúc đẩy sự phát triển. Tiếp tục huy động, khai thác các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa, nguồn lực trong nhân dân, doanh nghiệp để đầu tư xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; phát huy vai trò của người dân trong kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Xã An Ninh (Tiền Hải) xây dựng NTM nâng cao hướng đến nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. 

Mạnh Cường – Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày