Chủ nhật, 10/12/2023, 14:33[GMT+7]

Chỉ đạo kịp thời giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Bài 4: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ 2, 05/12/2022 | 21:46:28
667 lượt xem
Tài nguyên và môi trường là lĩnh vực nhiều cử tri quan tâm. Trong đó, cử tri các huyện, thành phố tiếp tục kiến nghị rà soát, kiểm tra và có giải pháp khắc phục việc chậm cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho hộ gia đình, cá nhân; có giải pháp thu hút nhà đầu tư sớm xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung công nghệ cao. Cử tri các huyện, thành phố tiếp tục kiến nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân của một số doanh nghiệp, nhà máy, trang trại chăn nuôi...

Không chấp hành yêu cầu của cấp trên, Công ty TNHH Xuân Chuyền (Kiến Xương) vẫn hoạt động, tiếp tục gây ô nhiễm môi trường.

Đã cấp trên 1.400.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Đến 30/9/2022, tổng diện tích đất cần cấp GCN lần đầu: 109.496,77ha. Tổng diện tích đã cấp: 104.960ha. Số GCN đã cấp: 1.401.441 GCN (tổ chức 5.236 GCN, hộ gia đình, cá nhân 1.396.205 GCN). Tỷ lệ cấp đạt 95,5%. Từ sau khi đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh tháng 7/2022 đến nay không còn hồ sơ cấp GCN QSDĐ quá hạn. Công tác cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo đúng quy định, số lượng GCN cấp năm sau cao hơn năm trước, cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân tại các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, thành phố còn để xảy ra tình trạng quá thời hạn giải quyết, một số khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ, giải quyết kịp thời dẫn đến người dân bức xúc có ý kiến. Nguyên nhân chủ yếu là do thời gian qua số lượng hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ lớn, nhiều trường hợp khó khăn, vướng mắc vì chưa hoàn thành chia thừa kế, đất giao không đúng thẩm quyền, hồ sơ tài liệu lưu trữ không đầy đủ, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, viên chức trong thực thi công vụ chưa cao, trình độ không đồng đều...

Để khắc phục tình trạng trên, từ năm 2017 đến năm 2021, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các phòng, đơn vị trực thuộc, chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố. Thực hiện luân chuyển 5 vị trí lãnh đạo chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác cấp GCN QSDĐ, phê bình, kỷ luật, khiển trách các tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót. Thời gian tới, Sở giao Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Thái Bình tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Sở liên quan đến cấp GCN QSDĐ; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương thực hiện cấp GCN QSDĐ bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, đúng thời gian quy định; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các cán bộ để xảy ra sai phạm, có nhiều hồ sơ quá hạn; tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức địa chính xã...

Tăng cường bảo vệ môi trường

Về giải pháp thu hút nhà đầu tư sớm xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung công nghệ cao, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt rác tại các xã, thị trấn và việc thu gom, xử lý chất thải rắn của các cơ sở sản xuất công nghiệp, Nghị quyết số 30 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn UBND các huyện hoàn thành quy hoạch địa điểm xử lý rác tập trung, thực hiện giải phóng mặt bằng sẵn sàng bàn giao khi có nhà đầu tư. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch địa điểm khu xử lý rác của các huyện. Sở phối hợp với UBND huyện Đông Hưng lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào phục vụ dự án và giải phóng mặt bằng khu đất để thực hiện nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại xã Đông Á, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chí về công nghệ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Sở cũng phối hợp với các đơn vị liên quan kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực, công nghệ xử lý rác hiện đại, đáp ứng yêu cầu xử lý triệt để rác và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Trả lời kiến nghị của cử tri huyện Quỳnh Phụ về việc giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Ngày 24/6/2021, Sở phối hợp với đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra và ban hành thông báo về những vi phạm của doanh nghiệp, đã ra quyết định xử phạt. Công ty cũng đã nộp phạt. Ngày 6/9/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, lấy mẫu quan trắc chất lượng khí thải. Kết quả, các thông số ô nhiễm trong khí thải đều nằm trong giới hạn cho phép. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục giám sát hoạt động và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri huyện Vũ Thư về tình trạng ô nhiễm môi trường từ trang trại lợn của xã Vũ Hòa (Kiến Xương), trang trại chăn nuôi thôn Trung Nha, xã Minh Lãng (Vũ Thư), Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND hai huyện Kiến Xương, Vũ Thư và các xã liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các trang trại. Với trang trại ở xã Vũ Hòa, qua kiểm tra xác định trang trại đã đầu tư các công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải trong quá trình hoạt động chăn nuôi; kết quả quan trắc tháng 5/2022 nước thải chăn nuôi đạt QCVN62 MT:2016/BTNMT cột A, không khí xung quanh đạt QCVN05:2013/BTNMT. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Kiến Xương giám sát trang trại chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và thực hiện các yêu cầu của đoàn giám sát. Trang trại chăn nuôi thôn Trung Nha, xã Minh Lãng là của hộ gia đình, Sở đã có văn bản chuyển UBND huyện Vũ Thư kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng chủ trì kiểm tra đối với Công ty Cổ phần Tâm Việt Farm - chủ dự án trang trại chăn nuôi An Thái, xã Lê Lợi (Kiến Xương) và yêu cầu Công ty thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi mà đoàn giám sát đã yêu cầu. Công ty đã chủ động xử lý nước thải, mùi, chất thải rắn... bằng các công trình, biện pháp hữu hiệu để giảm ô nhiễm môi trường. Sau đó, Sở đã trưng cầu giám định mẫu không khí xung quanh trang trại, căn cứ kết quả giám định sẽ hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Đối với việc gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Xuân Chuyền (Kiến Xương), ngày 14/10/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chuyển UBND huyện Kiến Xương thực hiện kiểm tra, yêu cầu Công ty Xuân Chuyền dừng hoạt động theo thẩm quyền. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và giao các phòng, ban chuyên môn, UBND xã Minh Tân tiến hành kiểm tra, yêu cầu Công ty Xuân Chuyền dừng các hoạt động sản xuất gạch không nung và trạm trộn bê tông. Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa chấp hành. Sở đang thực hiện các biện pháp yêu cầu Công ty dừng các hoạt động sản xuất gạch không nung và trạm trộn bê tông, tìm vị trí mới phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Người dân Kiến Xương bức xúc vì Công ty TNHH Xuân Chuyền hoạt động gây ô nhiễm môi trường. 

Đối với kiến nghị của cử tri huyện Kiến Xương đề nghị ngành chức năng xử lý dứt điểm Công ty Hanul gây ô nhiễm môi trường, Sở tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty, đã trưng cầu giám định mẫu chất thải, khi có kết quả sẽ hoàn thiện hồ sơ để kết luận kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường (nếu có) theo đúng quy định.

Người dân huyện Đông Hưng nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam xả khí thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe nhân dân. 

P.V

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày