Thứ 7, 20/07/2024, 19:31[GMT+7]

Bình Phước: 15 xã phấn đấu về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Thứ 5, 26/08/2021 | 17:59:33
873 lượt xem
Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cộng với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Bình Phước thực sự đi vào tâm thức của mỗi người dân và tạo đà cho các thôn, xã bứt phá phát triển kinh tế - xã hội.

Làm đường giao thông nông thôn ở Bình Phước. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ký Quyết định phê duyệt danh sách các xã của địa phương phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2022. Trong đó 7 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới là: Thọ Sơn, Đoàn Kết huyện Bù Đăng; Phước Thiện huyện Bù Đốp; Long Hà huyện Phú Riềng; Lộc Thành, Lộc Hòa huyện Lộc Ninh; Minh Đức huyện Hớn Quản.

Cùng với đó là 8 xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao gồm: Long Hưng huyện Phú Riềng; Lộc Điền huyện Lộc Ninh; Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập; Minh Thắng huyện Chơn Thành; Thuận Phú huyện Đồng Phú; Đồng Nơ huyện Hớn Quản; Long Giang Thị xã Phước Long; Đức Liễu huyện Bù Đăng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền yêu cầu các sở, ngành và thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia Tỉnh nghiên cứu các giải pháp, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã theo dõi, đôn đốc các xã nhanh chóng triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt, cân nhắc ưu tiên thực hiện lồng ghép các Chương trình nông thôn mới trong các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách quản lý. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã rà soát cụ thể về nhu cầu vốn, cân đối vốn, tham mưu bố trí, phân bổ cho các xã triển khai thực hiện đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.

Theo đó Văn phòng điều phối nông thôn mới có văn bản đề nghị các huyện, thị xã thành phố kiểm tra thực tế; rà soát cụ thể nhu cầu vốn; cân đối nguồn lực và triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã phấn đấu về đích năm 2022. Để có cơ sở tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tình hình chuẩn bị và cân đối nguồn lực của các huyện tập trung cho các xã phấn đấu về đích nông thôn mới đạt chuẩn và nông thôn mới nâng cao năm 2022 làm cơ sở đề xuất Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các xã.

Được biết, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước được chọn thí điểm xây dựng nông thôn mới trong cả nước và được công nhận đạt chuẩn vào cuối năm 2014.

Từ xã điểm Tân Lập, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã phát triển rộng khắp. Người dân ngày càng hiểu rõ vai trò chủ thể của mình trong việc đóng góp sức người, sức của cùng Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó phát triển hệ thống giao thông được xác định là khâu đột phá. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Tỉnh đã hỗ trợ xi măng, huyện, xã và nhân dân đối ứng kinh phí, nhân lực làm đường.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cộng với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đã tạo nên bức tranh nông thôn mới của tỉnh Bình Phước ngày càng tươi sáng. Phong trào xây dựng nông thôn mới ở Bình Phước thực sự đi vào tâm thức của mỗi người dân và tạo đà cho các thôn, xã bứt phá phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy lợi thế là tỉnh có cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao, Bình Phước đã tạo ra cơ hội lớn để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại. Người dân chuyển dần từ lao động thủ công sang sử dụng máy móc và áp dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất, đồng thời tham gia vào các mô hình sản xuất theo hướng liên kết, hợp tác xã đảm bảo đầu ra sản phẩm.

Là một tỉnh còn khó khăn, hạ tầng nông thôn chưa phát triển, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bình Phước đã chọn cách làm phù hợp với điều kiện của địa phương đó là việc không triển khai dàn trải, không chạy theo phong trào. Bình Phước đã biết khơi dậy sức dân, công khai dân chủ, thực hiện dân biết, dân bàn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Bình Phước xác định vai trò chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể từ tỉnh xuống cơ sở trong việc tổ chức chỉ đạo điều hành hết sức quan trọng. Từ đó, đứng đầu phải phát huy trách nhiệm; phân công, phân cấp trách nhiệm từng cấp, từng ngành, từng thành viên ban chỉ đạo, từng cơ quan đơn vị, từng cán bộ, đảng viên không để tình trạng né tránh.

Tỉnh ủy Bình Phước tập trung lãnh đạo với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên, liên tục đến tận cơ sở. Đồng thời, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành liên tiếp xuống cơ sở để tháo gỡ khó khăn vướng mắc kịp thời, tạo khí thế trong xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và nhân dân hiểu được xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng. Qua đó, thu hút sự tham gia của người dân, đẩy nhanh tiến độ quá trình xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Với tinh thần “mỗi người dân góp một ý tưởng xây dựng nông thôn mới” các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hay sáng tạo, như: sử dụng nguồn vốn công khai, dân chủ; lập “quỹ nông thôn mới”; mỗi chi bộ, đoàn thể đăng ký một chỉ tiêu thi đua; cộng đồng dân cư cùng nhau tự quản, tự làm đường giao thông, kênh mương theo quy chuẩn. Phong trào “hiến đất mở đường, xây dựng đường đẹp, ngõ đẹp” cũng đem lại hiệu quả cao. Các địa phương trong tỉnh “phát động toàn dân hiến đất, mở đường xây dựng đường đẹp, ngõ đẹp” và phát động phong trào “góp đất làm đường giao thông đồng ruộng”...

Ở nhiều xã, nhân dân đã góp hàng vạn ngày công, hàng tỷ đồng, tự nguyện hiến hàng chục héc-ta đất nông nghiệp, hàng nghìn mét vuông đất ở, tự phá dỡ hàng nghìn mét tường cổng, hàng trăm mét vuông công trình phụ và nhà ở để mở rộng đường trục thôn, đường trong khu dân cư và xây dựng kênh mương, đường giao thông nội đồng. Tiêu biểu như: xã Đức Liễu (Bù Đăng), xã Long Giang (Phước Long), xã Thanh Lương, Thanh Phú (Bình Long), xã Tân Thành, Tân Hưng (Đồng Xoài)...

Đặc biệt, nhiều cá nhân tuy còn có khó khăn trong cuộc sống, nhưng đã sẵn lòng góp hàng chục triệu đồng, hiến hàng trăm mét vuông đất ở để mở đường hoặc xây dựng công trình phúc lợi. Nhiều cụ đã ngoài 80 tuổi vẫn tích cực vận động con cháu ủng hộ hàng trăm triệu đồng. Hàng nghìn hộ làm ăn khá giả và con em công tác xa quê; nhiều chức sắc tôn giáo đã ủng hộ hàng chục, hàng trăm triệu đồng trong phong trào thi đua.

Sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã làm cho diện mạo nông thôn Bình Phước đổi thay, phát triển từng ngày. Các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến thôn, ấp không những thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn xây dựng được các mô hình: tuyến đường hoa, hệ thống điện chiếu sáng đường quê, khu phố không rác bảo vệ môi trường... càng làm cho nông thôn như được “thay da đổi thịt” từng ngày. Theo kết quả khảo sát tại các xã xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hài lòng của người dân là 96%./..

Theo dangcongsan.vn