Thứ 3, 03/10/2023, 11:34[GMT+7]

Huyện Yên Dũng (Bắc Giang) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 2, 01/11/2021 | 10:01:12
506 lượt xem
Ngày 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1812/QĐ-TTg công nhận huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Đường về thôn Tân Mỹ, xã Cảnh Thụy.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Yên Dũng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM.

Với sự tập trung, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Yên Dũng, sau hơn 10 năm xây dựng, diện mạo nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc. Đến hết năm 2020, 100% các xã của Yên Dũng đạt chuẩn NTM, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối NTM T.Ư thăm khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của HTX rau sạch Yên Dũng, tại xã Tiến Dũng. 

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện đến tháng 3/2021 đạt hơn 3,9 nghìn tỷ đồng. Trong đó có hơn 1,2 nghìn tỷ đồng vốn đóng góp của cộng đồng dân cư, vốn khác. Hiện Yên Dũng không nợ đọng trong xây dựng NTM.

Huyện đã cứng hóa, cải tạo, nâng cấp thêm 664 km đường giao thông so với năm 2011. Cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Thu nhập bình quân đầu người tại các xã năm 2020 đạt 43,43 triệu đồng/người/năm (tăng 26,42 triệu đồng/người/năm so với năm 2011). Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt; an ninh, trật tự xã hội được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy.

Nhà văn hóa thôn Phú Thịnh, xã Lãng Sơn vừa được xây mới.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển. Quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đến nay, Bắc Giang đã có 5 huyện, TP hoàn thành xây dựng NTM, trong đó có 4 địa phương, gồm: Việt Yên, Lạng Giang, Tân Yên và Yên Dũng được công nhận đạt chuẩn huyện NTM.

Theo baobacgiang.com.vn