Thứ 5, 28/09/2023, 19:08[GMT+7]

Huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 4, 18/05/2022 | 12:53:06
430 lượt xem
Ngày 18/5, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tổ chức đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Kim Thành là địa phương cấp huyện cuối cùng của tỉnh Hải Dương đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao tặng huyện Kim Thành Huân chương Lao động hạng Ba.

Sau 10 năm nỗ lực thực hiện với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng lòng nhất trí của nhân dân, đến nay huyện Kim Thành đã hoàn thành các mục tiêu Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn lực đã huy động xây dựng nông thôn mới của huyện Kim Thành giai đoạn 2011-2020 là 1.900,6 tỷ đồng. 

Công nghiệp, thương mại dịch vụ của huyện có nhiều khởi sắc và phát triển mạnh mẽ. Toàn huyện hiện có 2 khu công nghiệp, 4 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ năm 2021 đạt 5.500 tỷ đồng.

Lĩnh vực nông nghiệp có bước tiến vượt bậc. Năm 2021, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt hơn 162 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn đạt 63,6 triệu đồng (năm 2011 đạt hơn 14,5 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,36%...

Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển biến mạnh mẽ, năm 2020, công nghiệp-xây dựng chiếm 57,7%, dịch vụ 34,1%, nông nghiệp giảm còn 8,2%. Với những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, huyện Kim Thành vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là động lực, tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. 

Trong thời gian tới huyện Kim Thành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 11 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 80 triệu đồng. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 175 triệu đồng.

Theo nhandan.vn