Thứ 7, 23/09/2023, 15:39[GMT+7]

Huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ 4, 27/07/2022 | 19:51:18
583 lượt xem
Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, ngay sau khi về đích NTM, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) đã tiếp tục nỗ lực, chủ động củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng huyện NTM kiểu mẫu.

Các tuyến đường liên thôn tại xã Đồng Tâm được cứng hóa, trồng hoa tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp

Chủ động, sáng tạo  

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Lạc Thủy luôn nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng NTM trên địa bàn.

Song song với ban hành nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy và các đề án, kế hoạch của UBND huyện nhằm thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM, huyện còn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức thực hiện sâu rộng phong trào thi đua “Huyện Lạc Thủy chung sức xây dựng NTM” tới các cấp, các ngành, đơn vị và toàn thể Nhân dân. Qua đó, không chỉ tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân mà còn phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Hàng năm, huyện cũng chú trọng tổng kết, đánh giá các mô hình điểm, nhằm nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hải, với sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân, cùng nhiều cách làm hay, sáng tạo, Lạc Thủy đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020 vào tháng 8.2021. Dấu ấn của phong trào xây dựng NTM đã giúp diện mạo nông thôn toàn huyện đổi thay rõ nét. Đặc biệt, nhờ chú trọng tái cơ cấu, ngành nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp đã tạo được giá trị gia tăng ngày càng cao, xây dựng được nhiều mô hình liên kết sản xuất, mô hình theo tiêu chuẩn VietGAP.

“Trong lộ trình xây dựng NTM, nhiều địa phương đã lựa chọn phát triển chuỗi sản phẩm chủ lực để nâng cao hiệu quả kinh tế. Trong đó, có những mô hình lớn làm “đầu kéo” đã tạo “cú hích” cho phát triển sản xuất. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đã đạt 61,2 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,34%”, ông Hải cho biết.

Nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí

NTM không chỉ mang lại diện mạo mới tại các làng quê trên địa bàn huyện mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, đời sống sung túc, thôn làng văn minh, quản lý dân chủ. Kết quả này đã khẳng định và củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và là tiền đề để Lạc Thuỷ phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Theo Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hải, hết năm 2021, chính quyền và Nhân dân huyện tự hào với con số: 8/8 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 12 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 35 vườn mẫu. Để triển khai các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, các xã còn chủ động mở rộng đường làng ngõ xóm, làm cống rãnh thoát nước, trồng hoa, cây cảnh, cây bóng mát, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Đồng thời, đề ra các chủ trương, phương hướng chỉ đạo, tận dụng các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội; huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở địa phương;…

Mặc dù, đã đạt được những kết quả quan trọng, song Chủ tịch UBND huyện cũng thẳng thắn nhìn nhận, xây dựng NTM trên địa bàn huyện vẫn còn khó khăn, hạn chế nhất định. Trong đó, nông nghiệp, nông thôn phát triển thiếu bền vững, chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của địa phương. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế… Bên cạnh đó, chất lượng đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa vững chắc; nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới khó khăn, huy động nguồn vốn còn hạn chế...

Thời gian tới, để giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM, Lạc Thuỷ sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các xã tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025; duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xã, huyện NTM bền vững. Ngoài ra, huyện cũng đặt mục tiêu duy trì và xây dựng hoàn thành 4 xã NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu, mỗi xã duy trì và xây dựng từ 1 - 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 5 vườn mẫu trở lên. Cùng với đó, tập trung phát triển, nâng cấp hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội; tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ bản thiết yếu, trong đó ưu tiên công trình ở thôn, khu dân cư hoặc trực tiếp gắn với phát triển sản xuất và đời sống của Nhân dân...

Huyện cũng tăng cường chỉ đạo sản xuất và phát triển ngành nghề nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá có hiệu quả kinh tế cao. Chú trọng xây dựng mô hình sản xuất phù hợp, thiết thực với từng địa phương; phát triển các mô hình liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ và bảo vệ môi trường; khuyến khích liên kết 4 nhà, liên doanh theo phương châm “doanh nghiệp hóa, liên kết hóa, xã hội hóa”; đẩy mạnh củng cố và hình thành các hợp tác xã, trang trại hoạt động có hiệu quả, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...

Theo daibieunhandan.vn