Thứ 6, 09/12/2022, 02:56[GMT+7]

Hướng tới Nông thôn mới thông minh tỉnh Thái Nguyên

Thứ 4, 19/10/2022 | 10:09:12
47 lượt xem
Nhằm thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới, hướng tới Nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 hiệu quả, tỉnh Thái Nguyên đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực với sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành.

Trình diễn sử dụng máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật tại Thái Nguyên.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên: Chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, từng bước hình thành Nông thôn mới thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng Nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Do đó, Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt là vai trò trung tâm của người dân tham gia thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới. Khuyến khích người dân nông thôn chủ động áp dụng chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng tiếp cận dịch vụ và đời sống của người dân.

Mục tiêu của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 sẽ phát triển chính quyền số trong xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ những hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước); 100% các địa phương, đơn vị quản lý điều hành trên môi trường điện tử.

Ít nhất 97% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí về xã Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông, 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 của tiêu chí số 15 về Hành chính công theo Bộ tiêu chí về xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Thái Nguyên cũng phấn đấu có ít nhất 4 huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; ít nhất 2 huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 6.5 của tiêu chí số 6 về Kinh tế và ít nhất 2 huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.2 của tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025.

Phấn đấu 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số.

Phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn: Ít nhất 70% xã có các hợp tác xã, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số.

Về xã hội số trong xây dựng Nông thôn mới: Có ít nhất 40% đơn vị (cấp xã, huyện) cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa…) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng Nông thôn mới thông qua ứng dụng trực tuyến.

Ngoài ra, Thái Nguyên cũng phấn đấu có ít nhất 1 mô hình thí điểm xã Nông thôn mới thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh trật tự…).

Đại diện các xóm trên địa bàn xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) ký cam kết thi đua thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Thái Nguyên cũng đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể như: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức; đào tạo tập huấn kiến thức về chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới. Xây dựng chính quyền số trong xây dựng Nông thôn mới. Thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn. Tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng Nông thôn mới. Triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới…

Theo baoxaydung.com.vn