Thứ 7, 10/12/2022, 06:05[GMT+7]

Vĩnh Phúc: Phụ nữ huyện Tam Dương chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ 7, 22/10/2022 | 19:48:23
248 lượt xem
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) luôn chú trọng phát huy vai trò của tổ chức hội, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phụ nữ xã Vân Hội tham gia xây dựng tuyến đường hoa, xanh - sạch - đẹp.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về chủ trương, chính sách, cách thức tiến hành các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới là hoạt động thường xuyên của các cấp hội và được tổ chức lồng ghép trong các cuộc họp chi hội hàng tháng. Các cấp hội phụ nữ trong huyện đã tập trung tuyên truyền nghị quyết, các tiêu chí, nội dung hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và các chương trình do các sở ban ngành phát động đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ. Từ đó, các chị em phụ nữ hiểu được rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào, làm động lực tạo không khí thi đua sôi nổi.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, bà Phạm Thị Hải Yên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Dương cho biết: Thực hiện kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Kế hoạch của UBND tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Kế hoạch triển khai của UBND huyện Tam Dương, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc đã cụ thể hóa chương trình thông qua việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, hỗ trợ phụ nữ sản xuất, kinh doanh, giúp phụ nữ thoát nghèo, bảo vệ môi trường…

Phụ nữ xã Thanh Vân duy trì vệ sinh đường làng ngõ xóm, nơi công cộng mỗi tuần 1 lần. 

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", đồng thời, chỉ đạo các cấp hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tiêu chí "3 sạch", hầu hết các cơ sở hội đăng ký thực hiện về công tác môi trường: Vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường, mô hình đường hoa phụ nữ… với nhiều mô hình hoạt động như: “Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”, “Phân loại rác thải tại gia đình”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”, Câu lạc bộ “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường”… Thông qua các mô hình, hoạt động môi trường vệ sinh môi trường ở các xã, thị trấn được triển khai thường xuyên, hiệu quả thu hút trên 35.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện mỗi xã, thị trấn xây dựng tối thiểu 10 tuyến đường “sáng – xanh - sạch - đẹp - văn minh” trên địa bàn huyện năm 2022. Trong đó, Hội Phụ nữ phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt tiêu chí “xanh”, “đẹp”, duy trì, chăm sóc các tuyến đường hoa đã có, những tuyến đường chưa có hoặc chưa đạt thì vận động hội viên phụ nữ tại các chi hội trồng mới, trồng thêm để đảm bảo theo tiêu chí. Đối với những đoạn đường đã bê tông hóa, lòng đường hẹp thì tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân trồng hoa leo tường rào, trồng cây xanh trong khuân viên sân, vườn nhà. Trong 9 tháng đầu năm 2022, các cơ sở hội duy trì và nhân rộng thêm 26 đoạn đường hoa phụ nữ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Để hỗ trợ phụ nữ nghèo trong huyện vươn lên phát triển kinh tế gia đình, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã tập trung, chủ động khai thác các nguồn vốn với các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau thường xuyên”, “Giúp phụ nữ nghèo là chủ hộ”, giúp nhau ngày công, con giống, cho nhau vay không lấy lãi... và qua nguồn vốn từ uỷ thác với Ngân hàng chính sách xã hội, các nguồn vốn từ nhóm phụ nữ tiết kiệm, từ quỹ Hội… Đến nay, các cấp Hội đang quản lý trên 168 tỷ đồng cho 5.475 hộ vay. Hoạt động vận động tiết kiệm trong hội viên, phụ nữ tại các chi hội tiếp tục được duy trì. Đến nay, các chi hội đã vận động hội viên tham gia tiết kiệm được trên 11,4 tỷ đồng.

Hội viên Hội Phụ nữ được nắm bắt khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để vận dụng vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 

Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp thực hiện chính sách giảm nghèo đối với 29 hộ nghèo có thành viên thuộc hộ phụ nữ thoát nghèo; kịp thời rà soát nhu cầu vay vốn qua Ngân hàng chính sách xã hội và các nhu cầu khác để thực hiện chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và UBND huyện giao cho. Từ nguồn vốn “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, nguồn vốn SIDA” Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã thực hiện giải ngân 60 triệu đồng cho 2 hộ thuộc, 30 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm cho 1 hộ.

Ngoài ra, hàng năm, các cấp Hội Phụ nữ của huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tập huấn cho cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là các hộ gia đình phụ nữ nghèo nắm bắt khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để vận dụng vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng... Qua các lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt chi, tổ hội phụ nữ, sinh hoạt câu lạc bộ đã giúp cho chị em phụ nữ có kiến thúc về khoa học kỹ thuật, có năng lực quản lý và sử dụng vốn, đồng thời nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế gia đình.

Mô hình nuôi gà đẻ mang lại hiệu quả kinh tế cao của phụ nữ xã Thanh Vân.

Qua đó, khảo sát phân loại các đối tượng phụ nữ nghèo để có biện pháp phù hợp, thiết thực giúp phụ nữ nghèo phấn đấu vươn lên làm giàu bằng chính sức lực của mình. Bằng sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của các tầng lớp phụ nữ trong huyện, đồng thời thông qua các biện pháp giúp đỡ phụ nữ nghèo, nhất là phụ nữ nghèo làm chủ hộ có địa chỉ đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện.

Với vai trò, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ huyện Tam Dương tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; lựa chọn những nội dung, chủ đề thiết thực, gắn với các tiêu chí cụ thể để triển khai phát động thi đua tới cán bộ, hội viên; xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển sản xuất, tăng thu nhập, mô hình xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư... nhằm xây dựng, giữ vững và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong thời gian tới.

Theo baoxaydung.com.vn