Thứ 2, 05/12/2022, 05:47[GMT+7]

Đồng Nai: Sức sống từ phong trào Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 04/11/2022 | 11:18:36
378 lượt xem
Thời gian qua, phong trào thi đua Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai nghiêm túc, sâu rộng, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Người dân xã Tam An (H.Long Thành) với mô hình phát triển kinh tế từ cây mai vàng đang được duy trì và phát triển hiệu quả tại địa phương. Ảnh: H.Thảo

Ông Phạm Minh Phước, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh cho hay, Đồng Nai là tỉnh công nghiệp nhưng lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến việc xây dựng NTM và đặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí chiến lược trong phát triển bền vững trên địa bàn. Cũng từ đó, phong trào thi đua Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh được thực hiện sôi nổi, hiệu quả, có sức sống mạnh mẽ.

Sôi nổi, hiệu quả

Đồng Nai đã nỗ lực huy động sức dân, doanh nghiệp vào xây dựng NTM. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện phong trào. Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 77/120 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có 10/120 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; khu vực nông thôn đã có sự đổi thay rõ nét.

Theo đại diện Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, dự kiến trong năm 2023, tỉnh sẽ trình Trung ương công nhận huyện NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh đối với H.Định Quán. Tỉnh đang nỗ lực tập trung tiếp tục thực hiện mục tiêu này. 

Trưởng ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Thái Bình Dương cho biết thêm, để triển khai hiệu quả phong trào này, từ tỉnh đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã tích cực xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình với mục tiêu cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, phát động thi đua tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và toàn thể nhân dân. Công tác tổ chức, triển khai phong trào tương đối đồng bộ, rộng khắp với nhiều nội dung phù hợp. Đồng thời, được cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch, việc làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào tham gia xây dựng NTM.

Bám sát đặc thù là tỉnh có đông đồng bào tôn giáo, các cấp ủy Đảng, chính quyền chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ chức sắc, chức việc trong tôn giáo. Từ đó, đã huy động được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đồng bào các tôn giáo vào thực hiện phong trào với đóng góp lên đến hàng tỷ đồng về của cải vật chất và tinh thần.

Trong khi đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động hướng vào mục tiêu xây dựng NTM một các thiết thực, hiệu quả như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi”; “Tuổi trẻ xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”…

Thành quả thấy rõ của phong trào thi đua chính là những chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và
nâng cao.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào

Đánh giá về việc triển khai phong trào Cả nước chung sức xây dựng NTM trên địa bàn Đồng Nai, ông Huỳnh Thanh Phong, Phó vụ trưởng Vụ Thi đua - khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Vụ III), Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: “Đồng Nai đã triển khai thực hiện phong trào thi đua này rất hiệu quả và thu được những kết quả rất đáng tự hào, nhất là trong huy động sức mạnh, nguồn lực từ người dân, từ cộng đồng doanh nghiệp. Đồng Nai đã làm sớm, về đích giai đoạn đầu tốt, trở thành một trong 2 địa phương dẫn đầu cả nước. Nói đến Đồng Nai bây giờ là nói đến NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu chứ không còn dừng ở NTM. Đồng Nai cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những thành quả ấy”.

Với phương châm xây dựng NTM có điểm xuất phát nhưng không có điểm dừng và nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 128 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM đến năm 2025. Trong đó, nội dung thi đua được xác định là tiếp tục xây dựng NTM toàn diện trên tất cả các mặt theo hướng ổn định bền vững. Gắn xây dựng NTM với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện mỗi xã một sản phẩm, đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế. Đồng thời, xây dựng NTM gắn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của nông thôn vùng Đông Nam bộ nói chung và nông thôn Đồng Nai nói riêng; gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Công nghiệp, dịch vụ phải thực sự hỗ trợ trở lại cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; gắn phát triển nông thôn với phát triển đô thị văn minh…

Tỉnh cũng đề ra chỉ tiêu thi đua là phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có 35% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 7 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và H.Xuân Lộc đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Theo baodongnai.com.vn