Thứ 2, 06/02/2023, 01:08[GMT+7]

Thái Nguyên: Gắn chương trình bố trí ổn định dân cư với xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 09/12/2022 | 19:17:52
573 lượt xem
Thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/05/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình này trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Người dân đến các nơi ở mới đã sớm ổn định, tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất tinh thần vì thế được nâng lên rõ rệt.

Trước đó, trong giai đoạn 2016-2021, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình bố trí ổn định dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 gắn với các phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Cụ thể: Giai đoạn 2016 - 2021, Thái Nguyên đã đầu tư thực hiện Chương trình với tổng nguồn vốn lên đến 228.233,78 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 139.636,7 triệu đồng, ngân sách địa phương: 88.597,08 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 40.173,78 triệu đồng; vốn đầu tư phát triển: 188.060 triệu đồng. Qua đó, toàn tỉnh đã thực hiện bố trí, ổn định dân cư cho 446 hộ vùng thiên tai lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, sụt lún đất. Trong đó: 156 hộ đến các khu tái định cư tập trung; 134 hộ di chuyển xen ghép ở các khu dân cư hiện có; hỗ trợ 159 hộ gia đình thực hiện các giải pháp ổn định tại chỗ như: Tôn, dịch nền nhà; tạo bờ, kè, rào chắn... Trong 446 hộ được hỗ trợ, chuyển về nơi ở an toàn có 327 hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chiếm 73,3% (trong đó: Tập trung 82 hộ; xen ghép 94 hộ; ổn định tại chỗ 151 hộ).

Cũng trong giai đoạn 2016-2021, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 3 khu tái định cư để di chuyển cho 116 hộ tại các dự án gồm: Khu tái định cư xã Linh Thông, huyện Định Hóa di chuyển 32 hộ/32 hộ; khu tái định cư xã Bình Long, huyện Võ Nhai di chuyển 29 hộ/29 hộ và khu tái định cư xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên di chuyển 55/55 hộ, đạt 100% mục tiêu của dự án. Cùng với đó, hỗ trợ xây dựng đầu tư kết cấu hạ tầng để ổn định dân cư 7 dự án, xây dựng được 20 tuyến đường giao thông nông thôn, 5 công trình kênh mương nội đồng; 2 nhà văn hóa xã; 1 nhà văn hóa xóm và 1 công trình chợ đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Trong đó: Hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 02 khu tái định cư, gồm: Khu tái định cư xã Linh Thông, huyện Định Hóa; khu tái định cư xã Bình Long, huyện Võ Nhai; hỗ trợ xây dựng đầu tư kết cấu hạ tầng để ổn định dân cư 2 dự án: Xây dựng được 11 tuyến đường giao thông tại huyện Võ Nhai và huyện Đồng Hỷ, 1 công trình thủy lợi tại huyện Võ Nhai; 1 nhà văn hóa xóm tại huyện Đồng Hỷ.

Đường giao thông liên xã từ xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên đi xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, thuộc Dự án đầu tư tổng thể bố trí ổn định dân cư vùng bán ngập hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã được nâng cấp, mở rộng.

Giai đoạn 2021-2025, Thái Nguyên đã và đang tiếp tục triển khai các dự án ổn định dân cư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt như: Dự án ổn định dân cư tại chỗ vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở và lũ ống, lũ quét thuộc 6 xã: Na Mao, Đức Lương, Hoàng Nông, Khôi Kỳ, Tân Linh và Ký Phú thuộc huyện Đại Từ. Sở Giao thông vận tải đã thẩm định xong báo cáo nghiên cứu khả thi, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án; Dự án xây dựng khu tái định cư tập trung để di chuyển khẩn cấp cho 12 hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai xã Quân Chu, huyện Đại Từ; Dự án khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét xã Kim Phượng, huyện Định Hóa: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đang đề nghị UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư để triển khai.

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực, trên cơ sở văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các công văn, chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở phải bảo đảm phù hợp với các quy hoạch theo quy định của pháp luật về đất đai, Luật Xây dựng và các quy hoạch có liên quan, đáp ứng yêu cầu về đất ở, đất sản xuất, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, các công trình cơ sở thiết yếu, phù hợp với phong tục, tập quán của người dân từng vùng, từng địa phương và phát triển bền vững gắn với thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn gắn với xây dựng nông thôn mới chính là một chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Các dự án bố trí dân cư cùng với các chính sách hỗ trợ của chương trình đã góp phần từng bước ổn định đời sống nhân dân vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, vùng rừng phòng hộ, tránh người dân di cư tự do còn góp phần giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương cũng như không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng dự án, tạo lòng tin của nhân dân với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ngay từ cơ sở.

Theo baoxaydung.com.vn