Thứ 4, 29/03/2023, 14:54[GMT+7]

Vĩnh Phúc: Huy động 2.400 tỷ đồng cho xây dựng Nông thôn mới

Thứ 6, 17/02/2023 | 18:07:29
2,287 lượt xem
Nhằm triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, các cấp, ngành, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, con em xa quê ủng hộ, hiến đất, hiến công; ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho các xã khó khăn…

Hạ tầng giao thông nông thôn xã Bình Dương được đầu tư đồng bộ.

Năm 2022, tổng vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt gần 2.400 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn lồng ghép hơn 827 tỷ đồng, chiếm 35%; vốn nhân dân đóng góp gần 143 tỷ đồng, chiếm 6,04%.

Tính đến hết tháng 1/2023, toàn tỉnh có 100% số xã duy trì đạt chuẩn Nông thôn mới, 13 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 67 thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Để năm 2023, toàn tỉnh có thêm 40 thôn được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, 13 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được ban hành; rà soát, hoàn thiện chính sách xây dựng Nông thôn mới đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế; thực hiện lồng ghép hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ các địa phương để hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Theo baoxaydung.com.vn