Thứ 7, 01/04/2023, 11:10[GMT+7]

Huyện Mường Lát (Thanh Hóa): Nỗ lực xóa 'trắng' xã nông thôn mới

Thứ 6, 10/03/2023 | 09:11:09
491 lượt xem
Sau hơn 10 năm, kể từ khi tỉnh Thanh Hóa bắt tay vào chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều huyện đã về đích, thậm chí là hướng tới NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tuy nhiên, Mường Lát là huyện duy nhất của tỉnh Thanh Hóa vẫn 'trắng' xã NTM.

Huyện Mường Lát còn gặp rất nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới.

Chưa có xã nông thôn mới

Là một trong những huyện vùng cao, biên giới đặc biệt khó khăn của Thanh Hóa, Mường Lát có 7 xã và 1 thị trấn. Thời điểm bắt tay thực hiện chương trình xây dựng NTM, bình quân số tiêu chí NTM của huyện mới chỉ đạt 2,5 tiêu chí/xã. Sau hơn 10 năm, đến nay, bình quân số tiêu chí NTM toàn huyện đạt 4,86 tiêu chí/xã và 17/77 bản được công nhận đạt chuẩn NTM. Có thể thấy, so với các huyện miền núi khác trong tỉnh, tốc độ xây dựng NTM của huyện Mường Lát rất chậm.

Thực tế cho thấy, cái khó của Mường Lát là xuất phát điểm của nền kinh tế thấp so với mặt bằng chung của tỉnh, kết cấu hạ tầng thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện chủ yếu là tự cung, tự cấp, dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo ở mức rất cao, chiếm tới 65,4%. Ngoài ra, nguồn vốn cho xây dựng NTM của huyện được bố trí hàng năm tương đối hạn hẹp, việc huy động nội lực từ cộng đồng dân cư rất khó khăn…

Ông Tặng Văn Cấu - Trưởng bản Con Dao, xã Quang Chiểu cho biết: Hiện toàn bản có 55 hộ dân với gần 250 nhân khẩu sinh sống, nhưng có tới 50 gia đình thuộc diện hộ nghèo và 5 hộ còn lại là cận nghèo. “Để xây dựng NTM, phải thay đổi suy nghĩ, tư duy, tập quán canh tác của bà con, tuyên truyền cho người dân hiểu về lợi ích của xây dựng NTM… Có như vậy, Quang Chiểu nói riêng và Mường Lát nói chung mới có thể hoàn thành được mục tiêu đã đề ra”- ông Cấu nói.

Nỗ lực vượt khó

Mục tiêu đến năm 2025, toàn huyện Mường Lát có 2 xã đạt chuẩn NTM và có thêm ít nhất 33 bản NTM và xây dựng, hoàn thành 1 bản NTM kiểu mẫu. Mường Lát phấn đấu đến hết năm 2025, bình quân số tiêu chí NTM trên địa bàn huyện đạt 16,14 tiêu chí/xã.

Để đạt mục tiêu đề ra, ngay từ những ngày đầu năm nay, huyện Mường Lát đã huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chung sức tham gia xây dựng NTM. Với quan điểm chỉ đạo triển khai xây dựng NTM là đồng bộ, toàn diện ở tất cả các xã và có trọng tâm, trọng điểm đối với xã Mường Chanh phấn đấu về đích NTM năm 2024, xã Quang Chiểu về đích năm 2025, huyện tập trung chỉ đạo các xã thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí NTM và xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng địa phương, để triển khai thực hiện giai đoạn 2023-2025. Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các cơ quan chuyên môn đối với việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng NTM cho từng xã, với tinh thần bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, tập quán mỗi địa phương.

Đồng thời, huyện Mường Lát tập trung tạo bước đột phá từ những tiêu chí không cần nhiều kinh phí, như văn hóa, môi trường, tiếp cận pháp luật... Cùng với đó, ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo chuẩn NTM ở tất cả các xã. Trong đó, tập trung hoàn thiện hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh như: Đường giao thông, thủy lợi nội đồng, hệ thống công trình nước sinh hoạt, điện, thông tin và truyền thông. Từng bước đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở hạ tầng cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, trạm y tế và hệ thống chợ theo quy hoạch, nhu cầu thực tế của người dân…

Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Nhận thức rõ mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng NTM là nâng cao thu nhập và đời sống người dân, huyện tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với từng ngành, lĩnh vực. Đi liền với ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất về cây trồng, vật nuôi thế mạnh, huyện cũng chú trọng tuyên truyền, vận động người dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, chuỗi liên kết có sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp, hợp tác xã gắn với chế biến, bao tiêu sản phẩm. Mặt khác, huyện cũng tạo điều kiện hỗ trợ liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã với người dân trong đầu tư phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, huyện Mường Lát tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Đồng thời nâng cao hiệu quả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn, thực hiện đổi mới cách thức hỗ trợ người nghèo từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ việc làm, vốn, phương thức sản xuất, để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo. Dù còn nhiều khó khăn nhưng Mường Lát sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong thời gian tới.

Theo daidoanket.vn