Thứ 7, 10/12/2022, 04:44[GMT+7]

Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Nga Sơn

Thứ 2, 06/01/2020 | 09:39:09
863 lượt xem
Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Nga Sơn quan tâm, qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, khơi dậy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân.

Nông dân thị trấn Nga Sơn chăm sóc rau màu vụ đông trồng trong nhà lưới theo tiêu chuẩn VietGAP.

Xác định “Dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện XDNTM, ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình, Ban Dân vận Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn khối dân vận xã phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia XDNTM; lồng ghép nội dung XDNTM vào các cuộc họp, sinh hoạt của các chi, tổ hội, đoàn thể, tùy theo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng các mô hình phù hợp, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn và đổi mới các nội dung công tác tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp.

Để nâng cao hiệu quả công tác “Dân vận khéo”, các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận trong huyện luôn chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” các địa phương tổ chức để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng đề án, quy hoạch tổng thể; các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm thực hiện các mục tiêu của chương trình XDNTM; đóng góp ý kiến vào việc xây dựng cơ chế huy động sự đóng góp, tham gia của nhân dân. Khối dân vận cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, phân công MTTQ, các đoàn thể phụ trách từng lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; tổ chức phát động hội viên, đoàn viên hăng hái, gương mẫu đi đầu trong XDNTM. Gắn nội dung thi đua “Dân vận khéo” với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các địa phương, đơn vị; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào...

Sau 10 năm triển khai thực hiện (2009-2019), phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong XDNTM trên địa bàn huyện Nga Sơn được MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tích cực hưởng ứng, tham gia với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Cụ thể: Hội phụ nữ phát động mô hình trồng, chăm sóc trên 45 km đường hoa thay thế cỏ dại ven đường làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường; thành lập tổ hợp tác sản xuất thủ công mỹ nghệ thu hút 2.200 lao động nữ, thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Hội cựu chiến binh phát động mô hình “Thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo vệ sinh đồng ruộng và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”. Đoàn thanh niên với mô hình “Cột điện nở hoa”... Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tiền, công lao động làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, nhà văn hóa, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho đời sống, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa... Trong phát triển kinh tế, đã xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao ở 12 xã với tổng diện tích 1.800 ha; 180 ha dưa hấu, giá trị 250 triệu đồng/ha/vụ; trồng khoai tây liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 301,2 ha, giá trị 122,4 triệu đồng/ha/vụ; sản xuất rau, củ, quả trong nhà kính, nhà lưới được 35.450m2, cho thu nhập từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng/ha/năm; xây dựng vùng sản xuất rau an toàn chuyên canh tại 2 xã: Nga Yên, Nga Thành với tổng diện tích 11 ha, giá trị thu nhập từ 250-300 triệu đồng/ha/năm... Người dân tại nhiều địa phương đóng góp ngày công lao động và tiền của, tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng.

Hiệu quả công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo” đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự, củng cố cơ sở đảng, chính quyền, khối dân vận cơ sở huyện Nga Sơn ngày càng vững mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 44,1 triệu đồng/năm. Toàn huyện có 91 cơ quan, đơn vị được công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,18%. Qua lấy phiếu đánh giá, có 99,56% người dân hài lòng về kết quả xây dựng huyện NTM. Hiện Nga Sơn đang hoàn thiện hồ sơ huyện NTM để trình tỉnh, Trung ương thẩm định.

Theo baothanhhoa.vn