Thứ 3, 16/07/2024, 09:44[GMT+7]

Nâng cao hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình

Thứ 5, 24/08/2023 | 17:38:12
3,698 lượt xem
Chiều ngày 24/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo đóng góp giải pháp nâng cao hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (GĐXH) của đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình.

Các đại biểu dự hội thảo.

Những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên đã trực tiếp đóng góp ý kiến hoặc làm đầu mối tổ chức cho trí thức đóng góp nhiều ý kiến, tư vấn, phản biện vào các văn kiện, văn bản, chương trình, dự án, đề án… của tỉnh. Hoạt động tư vấn, phản biện và GĐXH của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, kỹ thuật và công nghệ của tỉnh. Đây là kênh quan trọng, đáng tin cậy giúp các cấp ủy, chính quyền có những thông tin phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân, dư luận xã hội. Tuy nhiên, hoạt động tư vấn, phản biện và GĐXH của Liên hiệp Hội vẫn còn nhiều hạn chế như: số lượng các đề án, dự án được tư vấn, phản biện chưa nhiều trong khi đội ngũ trí thức khoa học của Liên hiệp Hội và các hội thành viên rất đông đảo; chất lượng phản biện còn thấp, chưa phát hiện được nhiều mâu thuẫn và chưa có nhiều luận cứ sắc bén…

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các nhà khoa học đã tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ công tác tư vấn, phản biện và GĐXH; đồng thời đưa ra một số giải pháp khắc phục những hạn chế, nâng cao hoạt động tư vấn, phản biện và GĐXH của đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về những quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước về hoạt động tư vấn, phản biện và GĐXH; thúc đẩy việc thể chế hóa các cơ sở pháp lý về tư vấn, phản biện và GĐXH; tích cực vận động và tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và GĐXH; nâng cao năng lực tư duy phản biện cho cán bộ lãnh đạo, quản lý…

Thông qua hội thảo nhằm nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động tư vấn phản biện và GĐXH của đội ngũ trí thức, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Thu Hoài