Thứ 3, 03/10/2023, 10:23[GMT+7]

Cả nước huy động được trên 378.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 23/12/2019 | 13:38:32
689 lượt xem
Báo cáo của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương cho biết, việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019 tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới

Đến hết năm 2019, cả nước có 4.806 xã (chiếm 54% tổng số xã toàn quốc) đạt chuẩn NTM. Bình quân cả nước đạt 15,66 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí, hoàn thành trước 1,5 năm và vượt mục tiêu 10 năm (2010 - 2020).

Trong số các xã được công nhận đạt chuẩn NTM, có 87 xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 và 42 xã vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. Đồng thời, có 63 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xuất hiện địa phương có xã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Có 111/664 đơn vị cấp huyện (chiếm 16,71% tổng đơn vị hành chính cấp huyện) của 41 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. Có 8 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ) có 100% số xã đạt chuẩn NTM.

Ngoài ra, có 94% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh (tăng 2% so với năm 2018, tăng 8% so với năm 2015), vượt mục tiêu đề ra vào năm 2020. Như vậy, với các kết quả đạt được đến nay, các mục tiêu phấn đấu của Chương trình năm 2019 đều đã hoàn thành vượt mức cả về chỉ tiêu và thời gian so với kế hoạch được giao.

Để có được kết quả trên, Chính phủ, các cấp ủy, chính quyền ở các địa phương đã rất tích cực, chủ động triển khai thực hiện Chương trình, đặc biệt là huy động nguồn lực xã hội cho Chương trình. Tính riêng trong năm 2019, cả nước đã huy động được khoảng 378.016 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, đến nay đã giải quyết dứt điểm nợ xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình. Đây là sự cố gắng rất lớn của các cấp, các ngành, địa phương trong đảm bảo chất lượng Chương trình, tránh việc chạy đua theo thành tích về số xã NTM.

Theo kinhtedothi.vn