Thứ 6, 14/06/2024, 08:56[GMT+7]

Hà Nội: Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu phải bảo đảm tiêu chí “không còn hộ nghèo”

Thứ 5, 26/12/2019 | 21:59:39
642 lượt xem
Ngày 26/12, UBND TP Hà Nội có quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu TP Hà Nội giai đoạn 2019 – 2020.

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu sẽ cần đáp ứng 14 tiêu chí

Bộ tiêu chí gồm 14 nhóm tiêu chí thành phàn. Cụ thể là: Quy hoạch, Giao thông, hạ tầng thương mại nông thôn, Cơ sở vật chất văn hoá, Hệ thống điện, Hộ nghèo, Vườn và nhà ở hộ gia đình, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Văn hoá, Môi trường, Thu nhập, hệ thống chính và an ninh trật tự xã hội, Chấp hành pháp luật – quy ước- hương ước và các quy định khác của tổ chức.

Một số chỉ tiêu cụ thể trong các nhóm tiêu chí mà khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu cần đạt được có thể kể ra như: Không còn hộ nghèo đa chiều (đã trừ các trường hợp diện bảo trợ xã hội haowjc tai nạn rủi ro bất khả kháng, do bệnh hiểm nghèo); Thu nhập bình quân đầu người cao hơn 1,5 lần mức bình quân chung của huyện, thị xã trong cùng năm đánh giá; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 90%...

Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu TP Hà Nội giai đoạn 2019 – 2020 là căn cứ để UBND các huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2020 và những năm tiếp theo; kiểm tra, đánh giá, công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

UBND TP Hà Nội giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP Hà Nội và các sở, ban ngành công bố Bộ tiêu chí. Tổng hợp, hướng dẫn các sở, ban ngành ban hành hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí.

TP cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các xã xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, boa gồm cả việc bố trí kinh phí hỗ trợ cho các địa phương. Đồng thời, tổ chức thẩm định, đánh giá, xét công nhận để báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định…

Theo kinhtedothi.vn