Thứ 4, 04/10/2023, 03:43[GMT+7]

Đã có gần 5 nghìn xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 3, 17/03/2020 | 16:04:59
658 lượt xem
Theo báo cáo của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, tính đến hết tháng 2/2020 cả nước có 4.947/8.902 xã (55,6%) đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ảnh minh họa.

Bình quân đạt 15,66 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 5 tiêu chí; còn 1.210 xã (13,59%) dưới 10 tiêu chí. Hiện đã có 8 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu (tại các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Trị và Đồng Nai). 

Cũng theo số liệu thống kê, có 9 tỉnh, thành phố có 100% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới đều có trên 60% số xã đạt chuẩn; 114 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt trong giai đoạn 2011-2019, trung bình mỗi năm cả nước huy động khoảng 260 nghìn tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Riêng tại Gia Lai, với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, đến nay toàn tỉnh đã có 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 38,59%), thành phố Pleiku đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 2 địa phương là thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, xét công nhận.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai đang triển khai sâu rộng Chương trình xây dựng làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số, hiện đã có 47 làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo baodansinh.vn