Thứ 5, 05/10/2023, 05:03[GMT+7]

Hòa Bình chuyển mình cùng nông thôn mới

Thứ 2, 23/03/2020 | 13:29:45
2,096 lượt xem
Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nông thôn Hòa Bình đã có những chuyển biến rõ nét.

Nông dân xóm Khăm, xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình làm đường vào trạm y tế xã.

Nỗ lực vượt khó

Bắt tay XDNTM năm 2011, Hòa Bình chỉ có 2 xã đạt 10 tiêu chí, 124 xã dưới 5 tiêu chí; số tiêu chí bình quân tại thời điểm đánh giá đạt 4,4 tiêu chí/xã. Nhiều tiêu chí gặp nhiều khó khăn như: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo… Sản xuất nông nghiệp manh mún, giá trị hàng hóa chưa cao, chưa hình thành được vùng sản xuất. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn mới đạt 8,3 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 31,51%...

Đến với xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi, công tác  XDNTM trong giai đoạn xã có xuất phát điểm thấp, số hộ nghèo còn cao, các tiêu chí XDNTM cần nhiều vốn, trong khi xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

Gặp Chủ tịch UBND xã Bình Sơn Bùi Văn Đông, ông cho cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng sau khi có quy hoạch và đề án XDNTM xã cũng đã nhanh chóng tổ chức thực hiện bằng cách xây dựng hệ thống dự án để lựa chọn dự án ưu tiên. Cần có cách làm sáng tạo, phù hợp, phải xác định lộ trình, thời gian hoàn thành từng tiêu chí để xây dựng các dự án, cũng như xác định nguồn lực đầu tư để triển khai đạt hệu quả cao.

Đến thời điểm này, xã đạt 13/19 tiêu chí, xã phấn đấu trong năm 2020 đạt thêm 2 tiêu chí nữa đó là tiêu chí Trường học và Cơ sở vật chất văn hóa. Để hoàn thiện những tiêu chí còn lại xã Bình Sơn rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các cấp các ngành để có nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, để sớm hoàn thành chương trình XDNTM.

“Với Mai Châu, khi triển khai XDNTM, huyện có số tiêu chí bình quân chỉ đạt 4,7 tiêu chí/xã. Toàn huyện có 10/22 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, tuy vậy, bằng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế - xã hội từng bước phát triển, cuộc sống của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện, tư duy thay đổi từ cách nghĩ, cách làm đến việc phát triển kinh tế gia đình, góp phần đưa thu nhập bình quân từ 8,9 triệu đồng (năm 2011) lên 31,8 triệu đồng (năm 2019), giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 28,56% (năm 2011) xuống còn 18,64% (năm 2018)”, ông Hà Công Soan, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Mai Châu cho hay.

Hết năm 2019, Mai Châu có 7 xã về đích NTM (Săm Khòe, Mai Hịch, Vạn Mai, Mai Hạ, Chiềng Châu, Nà Phòn, Tòng Đậu). Giai đoạn 2020 - 2025, huyện đề ra mục tiêu: 12 xã đạt chuẩn NTM, số xã còn lại phấn đấu thêm 5 tiêu chí trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 49 triệu đồng/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2%/năm trở lên; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên từ 90% trở lên; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ 98% trở lên…

Tiến tới những chỉ tiêu mới

Từ năm 2016 đến năm 2019, huyện Lạc Thủy huy động được 3.436,156 tỷ đồng XDNTM. Trong đó, ngân sách trung ương 73,335 tỷ đồng; ngân sách địa phương 408,574 tỷ đồng; vốn lồng ghép 418,048 tỷ đồng; vốn tín dụng 2.083,49 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 140,2 tỷ đồng; cộng đồng dân cư đóng góp 312,509 tỷ đồng...

Ông Ngọc Đình Tâm, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lạc Thủy, cho hay, đến hết năm 2019, toàn huyện có 10/13 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 76,92%, 3 xã còn lại đạt từ 10-14 tiêu chí; số tiêu chí bình quân/xã đạt 17,46, tăng 11,61 tiêu chí/xã so với năm 2011. Huyện đang triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đồng loạt ở 13/13 xã, mỗi xã chọn một mô hình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và phấn đấu ít nhất có từ 5 vườn mẫu trở lên. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM năm 2020.

Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu đến hết ngày 31/12/2019, ông Nguyễn Hồng Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hòa Bình, cho biết: Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 88 xã đạt 19 tiêu chí NTM, chiếm 46% (hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết của tỉnh 6% trước 01 năm); 6 xã đạt 15-18 tiêu chí; 97 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; bình quân tiêu chí NTM của các xã năm 2019 đạt 15,1 tiêu chí/xã (tăng bình quân 1,76 tiêu chí so với năm 2018). Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; huyện Lương Sơn đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt NTM năm 2019. Năm 2020, huyện Lạc Thủy phấn đấu về đích NTM.

Thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, sau sáp nhập, Hòa Bình có 53/131 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 40,5% tổng số xã. Các xã có điều kiện thuận lợi để phấn đấu đạt chuẩn năm 2020 là 15 xã, nâng tổng số xã toàn tỉnh đạt chuẩn lên 68 xã (chiếm 52%).

Theo kinhtenongthon.vn