Thứ 5, 06/05/2021, 13:36[GMT+7]

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Thứ 3, 28/07/2020 | 08:43:38
1,591 lượt xem
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua (2015 - 2020), các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công ty TNHH Plummy Garment, thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 167.740 CNVCLĐ, trong đó khu vực nhà nước có 48.677 người, khu vực ngoài nhà nước có 119.063 người. Tổng số công đoàn cơ sở 1.632 đơn vị với 140.650 đoàn viên. Để nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong CNVCLĐ, hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo và hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành kịp thời phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong CNVCLĐ với nhiều nội dung phong phú, sát thực tế, phù hợp với đặc điểm ngành nghề, điều kiện của địa phương, cơ sở. Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, với nhiều nội dung, hình thức, cụ thể hóa cho từng ngành, địa phương, đơn vị như: phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả; phong trào “Xanh, sạch, đẹp - bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” gắn với hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động - phòng, chống cháy, nổ”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; các phong trào thi đua “Xây dựng công sở văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”, “Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển” và đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”...


Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ đã có bước đổi mới về nội dung, hình thức, gắn với các cuộc vận động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, được đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong tỉnh hưởng ứng tích cực. 100% liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở đăng ký các danh hiệu thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất và công tác của đoàn viên, CNVCLĐ. Với các phong trào thi đua đã được triển khai, hàng năm có trên 90% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 70 - 75% cá nhân đạt các danh hiệu thi đua, đã có hàng chục nghìn tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua các cấp. Tiêu biểu như trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020 có 105.859 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu phụ nữ “Hai giỏi”; trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cán bộ, đoàn viên trong tỉnh đã tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chủ động đề xuất các mô hình sản xuất có hiệu quả góp phần về đích sớm các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Từ sự sáng tạo trong lao động, sản xuất, 5 năm qua, các phong trào thi đua đã trở thành động lực để CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm, đã có nhiều công trình, sản phẩm mới, giá trị kinh tế cao được đăng ký gắn biển, trong đó đã tổ chức gắn biển 28 công trình chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Qua các phong trào thi đua đã có 5.737 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị được ứng dụng vào sản xuất và các lĩnh vực chuyên môn làm lợi hàng trăm tỷ đồng; đã có trên 800 đề tài, giải pháp tham gia hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật Thái Bình, trong đó có 100 đề tài, giải pháp đạt giải, được các cấp, các ngành khen thưởng và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện Kiến Xương, giai đoạn 2016 - 2020.


Đánh giá về hiệu quả các phong trào thi đua, ông Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Thông qua các phong trào thi đua, CNVCLĐ ngày càng khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thay đổi từng bước cách nghĩ, cách làm; trình độ, cách thức tổ chức phong trào, hiểu biết về kinh tế - xã hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn được nâng lên. Từ thực tế phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo, y tế, môi trường, quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.


Với những thành tích đạt được, 5 năm qua đã có 3 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; 1 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; hàng nghìn tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 74 đơn vị, tặng bằng khen cho 253 tập thể và 400 cá nhân...


Từ các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động đã khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình, trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ CNVCLĐ trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác thi đua, khen thưởng.

Nguyễn Cường