Thứ 5, 23/05/2024, 07:08[GMT+7]

Hà Nội phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Ngày 8/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 trên địa bàn...

10.03.2024 | 13:32 PM