Thứ 2, 05/06/2023, 04:49[GMT+7]

Hưng Hà: Nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, huyện Hưng Hà đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm thực hiện thắng lợi mục...

11.08.2021 | 13:41 PM

Sáng tỏ thêm nhiều vấn đề trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Trong phiên thảo luận của kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, các ý kiến phát biểu đã góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề trong quá trình lãnh đạo, chỉ...

15.07.2021 | 19:39 PM

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số

Ngày 24-6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát...

25.06.2021 | 08:23 AM

Khoa học và công nghệ: Nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2020, với sự đổi mới, sáng tạo về khoa học và công nghệ (KH&CN) trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, hoạt động KH&CN của tỉnh đã đạt được nhiều...

09.02.2021 | 13:52 PM

Hưng Hà: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, huyện Hưng Hà triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng toàn...

25.01.2021 | 10:04 AM

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, sáng ngày 11/11, sau khi nghe báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban...

11.11.2020 | 16:45 PM

Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Tiếp tục thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình...

04.11.2020 | 15:23 PM

Quốc hội thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10, Quốc hội dành 03 ngày thảo luận ở hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước...

03.11.2020 | 17:03 PM

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội

Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, khi nền kinh tế chủ yếu dựa trên tri thức thì nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao ngày...

14.10.2020 | 07:56 AM

Đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động

Những năm qua, hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Nội dung hoạt động thiết thực và đi vào chiều...

01.10.2020 | 08:39 AM