Thứ 3, 23/07/2024, 17:36[GMT+7]

Chủ động lan tỏa thông tin tích cực - giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Chủ động lan tỏa thông tin tích cực hay tăng cường đăng tải, chia sẻ thông tin tốt, thông tin chính thống là một nội dung quan trọng của công tác bảo vệ...

02.11.2023 | 08:53 AM

Phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, chống quan điểm sai trái để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Trong cuộc đấu tranh để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh-hệ thống tư tưởng mang ý nghĩa và giá trị thời đại, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng...

18.09.2023 | 08:45 AM

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực....

10.05.2023 | 10:02 AM

Đông Hưng: Phổ biến công tác dân số trong tình hình mới

Sáng ngày 5/5, Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển huyện Đông Hưng phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến công tác dân số trong...

05.05.2023 | 15:17 PM

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong...

20.04.2023 | 08:46 AM

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Chiều ngày 10/1, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,...

10.01.2023 | 18:43 PM

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác dân vận trong tình hình mới

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước năm 2022. Các đồng chí:...

30.12.2022 | 09:59 AM

Hội thảo “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới”

Sáng ngày 21/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Đề án “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) tỉnh Thái Bình...

21.10.2022 | 15:33 PM

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới

Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có ý...

10.08.2022 | 09:14 AM

Lực lượng vũ trang tỉnh bảo đảm công tác kỹ thuật trong tình hình mới

Chiều ngày 31/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là...

31.05.2022 | 18:51 PM

Phát huy truyền thống anh hùng trong tình hình mới

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam nói chung, cựu TNXP Thái Bình nói riêng, nhiệm kỳ 2016 -...

28.03.2022 | 14:36 PM

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Chiều ngày 17/2, Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 279 ngày 29/3/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực...

17.02.2022 | 19:04 PM

Lực lượng Công an Thái Bình: Tích cực tham gia phòng, chống dịch trong tình hình mới

Là một trong những lực lượng nòng cốt, đi đầu, lực lượng công an đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành triển khai hiệu quả các biện pháp phòng,...

03.12.2021 | 09:37 AM

Công điện số 10-CĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Công điện số 10-CĐ/TU ngày 13/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong...

13.11.2021 | 16:25 PM