Thứ 2, 17/06/2024, 23:35[GMT+7]

Đổi mới công tác khoa giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xác định rõ vị trí và tầm quan trọng của công tác khoa giáo trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, những...

24.07.2020 | 09:49 AM

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên công an nhân dân trong tình hình mới

Đây là chủ đề Hội thảo khoa học quốc gia do Bộ Công an và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức ngày 29/6, tại Hà Nội và trực tuyến tại...

30.06.2020 | 07:53 AM

Thái Thụy xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thái Thụy luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xem đây là một trong...

01.06.2020 | 09:09 AM

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

25.04.2020 | 13:15 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Chiều ngày 17/4, tại Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với Ban Chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố về...

17.04.2020 | 19:36 PM

Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Trước diễn biến mới của dịch bệnh, để giảm thiểu tối đa lây lan, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất cho...

12.03.2020 | 10:43 AM

Nhân lên sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam...

22.12.2019 | 16:31 PM