Thứ 7, 03/06/2023, 10:38[GMT+7]

Lục Nam phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2024

Thứ 5, 03/09/2020 | 14:37:01
599 lượt xem
Đến hết năm 2020 huyện Lục Nam (Bắc Giang) dự kiến sẽ có 13/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đang phấn đấu đến năm 2024, sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Lục Nam có diện tích na lớn nhất tỉnh với 1.500ha, đang mang lại giá trị kinh tế cao.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới bộ mặt nông thôn của huyện Lục Nam có nhiều khởi sắc, hiệu quả mang lại từ phong trào xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực đến đời sống người dân và diện mạo vùng nông thôn.

Dự kiến hết năm 2020, huyện có 13/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí đạt 16,04 tiêu chí/xã, 01 xã nông thôn mới nâng cao, 7 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; thời gian qua toàn huyện đã huy động được trên 1.300 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp trên 419 tỷ đồng, chiếm 32%.

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện tiếp tục phát triển, hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn đứng tốp đầu tỉnh như: Vùng lúa chất lượng tập trung với diện tích khoảng 700ha; vùng cây ăn quả trên 6.500ha, trong đó có vùng vải thiều 3.500ha (lớn thứ hai tỉnh), vùng sản xuất Na 1.500ha (lớn nhất tỉnh), vùng sản xuất Dứa 350ha; vùng sản xuất rau an toàn, rau chế biến 1.800 ha; vùng lạc tại trên 950ha.

Huyện có 13 sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tập thể và chỉ dẫn địa lý Na Lục Na, giá trị sản xuất trên 01 ha đất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng/ha.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,87%, các xã đặc biệt khó khăn tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,98%, bình quân giảm 9,35%/năm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt.

Hạ tầng kinh tế được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi rõ rệt đã cải tạo, nâng cấp, làm mới 87,15 km đường huyện, 7,37 km đường xã (nâng tỷ lệ cứng hóa đạt 100%); kiên cố hóa trường lớp học đạt trên 97,6%, đạt 100% chỉ tiêu đại hội, xã có nhà văn hóa đạt 100%; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra mới đây, Lục Nam đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng đưa Lục Nam trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân...

Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 16 - 16,3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 2%/năm; giải quyết việc làm mới bình quân 4.500 - 5.000 người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 2%/năm; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 100%; tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế 100%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 đạt 100%;...

Đặc biệt, thời gian tới, Lục Nam xác định 8 nhóm giải pháp chính và tập trung mọi nguồn lực để duy trì, giữ vững các tiêu chí tại 13 xã đã đạt chuẩn, phấn đấu có 5 xã nông thôn mới nâng cao, hoàn thành 11 xã nông thôn mới còn lại, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, xây dựng huyện Lục Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Theo kinhtenongthon.vn