Thứ 4, 07/06/2023, 05:47[GMT+7]

Lục Nam (Bắc Giang): Tập trung nguồn lực hoàn thiện tiêu chí huyện nông thôn mới

Thứ 4, 13/04/2022 | 13:47:44
471 lượt xem
Với quyết tâm xây dựng 24 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao, huyện Lục Nam (Bắc Giang) tập trung hoàn thiện các tiêu chí, trong đó nhấn mạnh đến chất lượng để về đích trong năm nay.

Người dân thôn Trại Mít, xã Đông Hưng nắm bắt tình hình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

Thôn Chản Làng, xã Yên Sơn những ngày này đi đến đâu cũng thấy tấp nập cảnh xây dựng đường làng ngõ xóm và nhà văn hóa. Đưa chúng tôi đi thăm các công trình, Bí thư Chi bộ thôn Giáp Đình Diên cho biết, trước đây trên địa bàn thôn, đường giao thông nhỏ hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Năm 2020, thôn bắt tay vào xây dựng NTM, cán bộ và nhân dân lựa chọn lĩnh vực “đột phá” là giao thông. 

Các tuyến đường trên địa bàn xã Đông Hưng đang được mở rộng, cải tạo.

Từ năm 2021 đến nay, hơn 1,5 km đường trục thôn được mở rộng từ 5 m lên 8-10 m, cứng hóa toàn bộ. Khu vực trung tâm của thôn được quy hoạch giao thông thuận lợi, một số hồ nước được kè, trồng hoa, cây cảnh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Để phục vụ xây dựng Trạm bơm cống Chản trị giá hơn 473 tỷ đồng, nhà văn hóa cũ của thôn buộc phải di chuyển. Thôn thống nhất huy động các nguồn lực để xây dựng nhà văn hóa mới, đủ chỗ sinh hoạt văn hóa, hội họp cho 310 hộ dân.

Phong trào xây dựng NTM cũng lan rộng trong toàn xã Yên Sơn nhằm đạt mục tiêu về đích ngay trong năm nay. Đồng chí Vũ Văn Truyền, Chủ tịch UBND xã trao đổi: Hiện xã đạt 15/19 tiêu chí, một số tiêu chí có chất lượng cao như quy hoạch NTM, giao thông, thủy lợi, điện, lao động việc làm, y tế, nhà ở dân cư, quốc phòng - an ninh… Tuy vậy, cơ sở vật chất các nhà văn hóa thôn còn khó khăn, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch thấp. Nhất là việc xây dựng mới trường học vì xã được quy hoạch khu công nghiệp và một số khu dân cư nên các trường học phải di dời, xây dựng mới. 

Để đạt mục tiêu, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, UBND xã có kế hoạch cụ thể, tập trung cao nhất cho tiêu chí xây dựng các trường học, cơ sở vật chất nhà văn hóa, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 16,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã 2,5 tỷ đồng, người dân đối ứng gần 1 tỷ đồng, còn lại từ các nguồn T.Ư, tỉnh, huyện…

Được biết, đến nay toàn huyện có 17/24 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt tiêu chí xã NTM nâng cao (Đông Phú, Bảo Đài) và 10 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; số tiêu chí bình quân đạt 17,38 tiêu chí/xã, đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM, diện mạo nông thôn của huyện đổi mới, khang trang hơn; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Trường Sinh, Chủ tịch UBND xã Đông Hưng cho biết, xã có diện tích rộng, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 45% dân số, từ năm 2015, xã đạt chuẩn NTM và hiện đang phấn đấu đạt tiêu chí NTM nâng cao. Người dân phát huy thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, trồng cây ăn quả và kinh tế rừng để nâng cao đời sống, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,75%. 

Thấy được lợi ích từ xây dựng NTM nên khi triển khai mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, người dân đồng thuận cao. Hiện xã đang đầu tư nâng cấp, chỉnh trang cơ sở vật chất các trường học, nhà văn hóa các thôn, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường… với tổng kinh phí hơn 16,5 tỷ đồng.

Mục tiêu đặt ra là đưa huyện về đích NTM trong năm nay nên ngay từ đầu năm, Huyện ủy có nghị quyết yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với phương châm “Xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”. 

Huyện xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm huy động và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân.

Theo đồng chí Hoàng Văn Toán, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, muốn đạt mục tiêu đó, huyện đôn đốc, hướng dẫn 7 xã: Yên Sơn, Vũ Xá, Trường Sơn, Bình Sơn, Trường Giang, Vô Tranh và Lục Sơn hoàn thành các tiêu chí, đạt chuẩn NTM; xã Đông Hưng đạt tiêu chí xã NTM nâng cao. Yêu cầu các xã tập trung nguồn lực ưu tiên nâng cao chất lượng nhóm tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, y tế, văn hóa, giáo dục và môi trường, tỷ lệ hộ nghèo... 

Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “Lục Nam chung sức xây dựng NTM”. Đồng thời quy rõ trách nhiệm người đứng đầu, địa phương nào không hoàn thành và để giảm các tiêu chí NTM thì Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy.

Theo baobacgiang.com.vn