Thứ 5, 25/07/2024, 20:37[GMT+7]

Thái Thụy: Khen thưởng 147 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu

Thứ 3, 10/01/2023 | 15:53:30
5,205 lượt xem
Sáng ngày 10/1, huyện Thái Thụy tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Lãnh đạo huyện Thái Thụy tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phòng trào thi đua yêu nước.

Năm 2022, huyện Thái Thuỵ đã phát động nhiều phong trào thi đua và đạt được những kết quả tích cực, kinh tế của huyện đạt tốc độ tăng trưởng khá, lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và thương mại dịch vụ có bước tăng trưởng ổn định, vệ sinh môi trường được cải thiện góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Tiêu biểu như phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Năm 2022, UBND huyện đã phê duyệt 201 phương án giải phóng mặt bằng thực hiện 19 dự án đầu tư trên địa bàn huyện với tổng diện tích thu hồi 1,5 triệu m2 diện tích đất nông nghiệp, đất ở của 1.109 hộ; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng là hơn 290 tỷ đồng.

Năm 2023, huyện Thái Thụy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cả nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với các nhiệm vụ chính trị, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...

Nhân dịp này, 147 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 được UBND huyện biểu dương, khen thưởng.

Trần Tuấn 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày