Thứ 4, 31/05/2023, 22:38[GMT+7]

Hà Nội: 12 xã của huyện Đông Anh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thứ 5, 23/02/2023 | 15:20:33
854 lượt xem
Năm 2022, huyện Đông Anh (Hà Nội) có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện là 12/23 xã. Riêng xã Liên Hà đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện Đông Anh đang tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

Lãnh đạo huyện Đông Anh cho biết, năm 2022, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí hợp nhất, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành 3 nhiệm vụ theo kế hoạch, gồm: Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận; Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIX, nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Trên cơ sở đó, Huyện ủy Đông Anh tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí hợp nhất gồm 12 nhóm tiêu chí với 36 chỉ tiêu, trong đó có 2 nhóm với 4 tiêu chí về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; 10 nhóm với 32 tiêu chí về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Đến nay, huyện Đông Anh đã đạt 26/36 tiêu chí (tăng 4 tiêu chí so với năm 2021), còn lại 10/36 chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt và tiếp tục được xây dựng kế hoạch thực hiện, phấn đấu sẽ hoàn thành theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

Riêng đối với công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được huyện tập trung đẩy mạnh, thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở và các tầng lớp Nhân dân nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh Bộ tiêu chí hợp nhất nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu và quá trình phát triển của huyện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết, đến nay 23/23 xã thuộc huyện đã đạt và cơ bản đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025. Trong năm 2022, huyện có thêm 8 xã: Kim Chung, Đông Hội, Dục Tú, Cổ Loa, Vân Nội, Uy Nỗ, Việt Hùng, Nam Hồng hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện lên 12 xã. Riêng xã Liên Hà đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

“Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và TP Hà Nội về ban hành các bộ tiêu chí xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện Đông Anh đã chỉ đạo đơn vị liên quan, các xã tập trung đánh giá, rà soát kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí mới để xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao những tiêu chí đã đạt, hoàn thành tiêu chí chưa đạt. Về kết quả thực hiện, đến nay, huyện đã đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, đang tập trung xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đầu tư xây dựng huyện thành quận” – Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho hay.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian quan, đến nay, trên địa bàn huyện không còn hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo. Trong lộ trình xây dựng huyện thành quận, UBND huyện Đông Anh đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu xây dựng huyện Đông Anh thành quận giai đoạn 2020 - 2025”;

Triển khai rà soát quy hoạch các tiểu vùng nông nghiệp chuyên canh, quy mô lớn, hàng hóa, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, gắn phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển sản phẩm chủ lực để xây dựng theo Quyết định số 731/2022/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp TP, giai đoạn 2022 - 2025.

Theo kinhtedothi.vn